>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:2


  tick  رضایتمندی جانبازان تحت پوشش بیمه تکمیلی و خانواده های آنان از ویزیت سرپایی - صفحه:142-149

  tick  بررسی تاثیر طرح تحول نظام سلامت و تعرفه گذاری بر اساس کتاب ارزشهای نسبی بر وضعیت اقتصادی دپارتمان قلب: مطالعه موردی در یک بیمارستان بزرگ آموزشی - صفحه:150-158

  tick  هشت هفته برنامه بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر: اثرات بر التهاب مزمن خفیف و عوامل خطر قلبی متابولیکی - صفحه:160-169

  tick  نقش دلبستگی به خدا و حمایت اجتماعی در فشار عصبی پس از آسیب (Ptsd) در مادران - صفحه:170-178

  tick  تحلیل محتوای اطلاعات پزشکی کودکان در روزنامه های کثیرالانتشار ایران - صفحه:180-189

  tick  دیدگاه زوجین و ارایه دهندگان خدمات مشاوره ای در مورد برنامه مشاوره ازدواج: یک مطالعه کیفی - صفحه:191-199

  tick  بررسی ارتباط نحوه شرکت در کلاس های آموزشی آمادگی برای زایمان با وضعیت شیردهی - صفحه:201-209

  tick  دانش‌ و نگرش زنان باردار نسبت به روش زایمان در شهر تهران: یک مطالعه پیمایشی - صفحه:211-218

  tick  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر راهنمای اوتاوا بر تهوع و استفراغ سه ماهه نخست بارداری - صفحه:219-229

  tick  میزان و اهمیت حمایت های پرستاری از دیدگاه مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه - صفحه:231-238

  tick  بررسی فاصله مطلوب ازدواج تا فرزندآوری از نظر جوانان در آستانه ازدواج - صفحه:239-250

  tick  نگاهی مجدد به روایی و پایایی پرسشنامه Mdbq - صفحه:350-351
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved