>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:4


  tick  تمایل به فرزند آوری و عوامل مرتبط با آن در ایران: یک مطالعه ملی - صفحه:401-410

  tick  تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شیوع و هزینه‌ های زایمان طبیعی و سزارین - صفحه:411-419

  tick  خودگزارشی مشکلات رفتاری هیجانی در نوجوانان قربانی مین و مهمات عمل نکرده - صفحه:421-429

  tick  کاربست و آزمون گلخانه‌ای برنامه درسی گفت و شنودی سواد سلامت برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان: یک پژوهش روایتی - صفحه:431-443

  tick  روانسنجی ابزارهای سنجش سلامت (2): بررسی روایی سازه و ملاکی، پایایی و قابلیت پاسخ‌گویی به تغییرات - صفحه:445-455

  tick  روان‌سنجی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی(Rses) در دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پزشکی - صفحه:457-464

  tick  ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون نقاشی سیلور در دانشجویان - صفحه:465-471

  tick  دسترسی جغرافیایی به آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در شهرهای شیراز، همدان و شوشتر: مطالعه مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی - صفحه:474-500

  tick  بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری نارسایی قلبی - صفحه:501-510

  tick  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای ارتقای فعالیت جسمانی دختران دبیرستانی - صفحه:511-520

  tick  بررسی رابطه سلامت جسمی و روانی سالمندان و انواع محل زندگی آنان شامل خانه سالمندان، منزل شخصی، و دهکده سالمندی با استفاده از مدل Topsis - صفحه:521-530

  tick  سنجش کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن در سال 1395 - صفحه:531-541
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved