>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1396 - دوره:16 - شماره:6


  tick  تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر شاخص های بیوشیمیایی کم خونی و فقر آهن: فراتحلیل مطالعات مداخله ای - صفحه:677-713

  tick  بررسی دریافت غذایی ویتامین A در کودکان 6-1 ساله و رابطه آن با برخی عوامل اجتماعی- اقتصادی و شاخص‌های تن سنجی - صفحه:715-724

  tick  نقش الگوی مصرف شیر، میوه و سبزیجات بر امنیت غذایی - صفحه:726-733

  tick  شناسایی متغیرهای لازم برای طراحی یک سیستم نوبت‌دهی برای بیماران سرپایی: مرور نظام مند ادبیات پژوهش - صفحه:735-745

  tick  جایگاه آزادی و عدالت در نظام سلامت ایران: یک مطالعه کیفی - صفحه:747-757

  tick  بررسی میزان موفقیت اجرای برنامه راهبردی در بیمارستان‌های استان تهران - صفحه:759-773

  tick  بررسی تاثیرالگوی توانمند سازی خانواده محور بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران سالمند مبتلا به آنژین صدری - صفحه:775-783

  tick  بررسی تاثیر آموزش پیشگیری از پدیکلوزیس به مادران بر میزان ابتلای دختران آنها - صفحه:785-795

  tick  ارتباط وضعیت افسردگی پس از زایمان با سطح سواد سلامت زنان نخست زا - صفحه:797-805
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved