>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1397 - دوره:17 - شماره:3


  tick  ارزیابی شاخص های عملکردی در بیمارستان های تحت پوشش شبکه های بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی (قبل و بعد از اجرای طرح تحول سلامت) - صفحه:217-226

  tick  بررسی مشارکت مالی خانوارها در هزینه های سلامت بعد از اجرای طرح تحول سلامت - صفحه:227-237

  tick  کارایی روش نمونه‌گیری پاسخگو محور در مطالعه کودکان خیابانی - صفحه:239-248

  tick  مطالعه آلتمتریک مقالات علمی حوزه سواد سلامت در رسانه های اجتماعی - صفحه:249-256

  tick  سنجش سواد سلامت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان - صفحه:257-266

  tick  بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار غربالگری بدرفتاری با زن (Wast) - صفحه:267-274

  tick  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنی‌سازی و درمان شناختی- تحلیلی بر بهبود روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی - صفحه:275-287

  tick  اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (Act) بر اضطراب فراگیر - صفحه:289-296

  tick  مقایسه میزان اعتماد شهروندان تهرانی به پیام‌های سلامت در رسانه ملی و شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان: یک مطالعه جمعیتی در تهران - صفحه:297-306

  tick  شرایط زندگی و تعداد مطلوب فرزندان در شهر تهران - صفحه:307-314

  tick  ارتباط بین حمایت اجتماعی و قصد فرزندآوری در زنان ساکن شهر تهران - صفحه:315-328
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved