>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:1


  tick  بررسی مقالات مرتبط با سلامت زنان در سه دهۀ پس از انقلاب اسلامی (1360 تا1390): یک مطالعه مروری - صفحه:7-19

  tick  روند پژوهش رفتار جنسی در ایران: مروری بر متون - صفحه:21-32

  tick  رابطه سرمایه فرهنگی با سلامت روان جوانان: یک مطالعه مقطعی - صفحه:33-39

  tick  ارتباط بین سبک زندگی مروج سلامت با تنش روان‌شناختی بزرگسالان: کاربردی از الگوی فرا نظریه‌ای - صفحه:41-51

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی رابطان سلامت: کاربرد الگوی بزنف - صفحه:53-65

  tick  تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی بزنف بر ارتقای رفتار پیشگیری سرطان دهانه رحم در زنان مراجعه‌کنندهبه مراکز بهداشتی- درمانی - صفحه:67-73

  tick  بررسی تاثیر آموزش نظریه محور بر رفتار خودآزمایی پستان در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی جنوب تهران - صفحه:75-84

  tick  خصوصیات روان سنجی پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین - صفحه:85-94

  tick  اعتباریابی نسخه فارسی پرسشنامه سنجش دانش بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر(Cade-Q) - صفحه:95-103
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved