>
Fa   |   Ar   |   En
   پایش   
سال:1389 - دوره:9 - شماره:2


  tick  طراحی و مدل‌سازی یک ساختار یکپارچه Qfdfmea در مراکز خدمات درمانی - صفحه:11-130

  tick  وضعیت توانمندسازها در بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی - صفحه:131-136

  tick  طراحی ابزار اندازه‌گیری وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی در شهر تهران - صفحه:137-144

  tick  نابرابری در زایمان ایمن و عوامل مرتبط با آن در ایران - صفحه:145-154

  tick  ارزیابی ایمن سازی کودکان زیر 2 سال در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 - صفحه:155-164

  tick  کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیمـاران مزمن کبـدی - صفحه:165-172

  tick  چالش‌های بیمه همگانی پایدار در ایران - صفحه:173-187

  tick  رابطه فرهنگ سازمانی و توسعه الگوی بهبود کیفیت در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران - صفحه:189-195

  tick  ویژگی‌های روان سنجی «مقیاس امیدواری نوجوانان» در نوجوانان ساکن مراکز شبانه روزی - صفحه:197-204

  tick  آگاهی و نگرش داوطلبان کانون‌های دانشجویی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، درباره کمک‌های اولیه و راهکارهای آموزش همگانی آن - صفحه:205-213

  tick  تعیین عوامل جمعیتی و بالینی مؤثر بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به صرع - صفحه:215-221

  tick  میزان شیوع فلوئوروزیس در دانش آموزان 15-12 ساله بخش عقدا استان یزد (مقاله کوتاه) - صفحه:223-225
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved