>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی معدن   
سال:1394 - دوره:10 - شماره:28


  tick  بررسی تاثیر نوع اشباع در تنش‌های حرارتی و مکانیکی ناشی از سوراخ-کاری با لیزر در سنگ مخازن هیدروکربنی - صفحه:1-7

  tick  ارائه روشی کاربردی برای دستیابی به خردشدگی مورد نیاز در معادن سنگریزه سد گتوند علیا - صفحه:9-18

  tick  تهیه نقشه‌ آنومالی برای عناصر سرب و روی در محدوده پرکام – کرمان - صفحه:19-26

  tick  بررسی عوامل موثر در انتشار جریان هوا در ستون فلوتاسیون - صفحه:27-33

  tick  مطالعه و انتخاب روش مناسب برای انحلال مس از کانسنگ اکسیدی معدن مس قره‌تپه - صفحه:35-42

  tick  ارائه مدلی برای تعیین ارزش اقتصادی بلوک ها در استخراج زیرزمینی - صفحه:43-51

  tick  کاربرد روش آنالیز تمایز و ماشین بردار پشتیبان مرحله‌ای در مدل‌سازی کانی‌زایی کانسارهای طلای داشکسن - صفحه:53-65

  tick  مدل‌سازی خرابی ریزمکانیکی در محیط نرم افزار Udec برای تحلیل رفتارسنگ‌های تحت ریزترک‌های باز - صفحه:67-81

  tick  تعیین مدل اکتشافی بوکسیت جاجرم با استفاده از داده های اکتشافی در محیط Gis - صفحه:83-91

  tick  اصلاح مقادیر اندازه‌گیری شده مدارهای فرآوری با روش تحلیل سلسله مراتبی - صفحه:93-103
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved