>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پایداری شکست واژگونی بلوکی در شیروانی های سنگی مشرف به دریاچۀ سدها  
   
نویسنده امینی مهدی ,اکبرپور طهورا
منبع مهندسي معدن - 1393 - دوره : 9 - شماره : 22 - صفحه:51 -64
  
کلیدواژه واژگونی بلوکی، دریاچۀ سد، آبگیری، تعادل حدی
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده مهندسی, ایران, دانشگاه کاشان, دانشکده مهندسی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved