>
Fa   |   Ar   |   En
   اهمیت اکتشافی و زیست محیطی عناصر سنگین در گیاهان و خاک‌های محدوده شهری کرمان  
   
نویسنده عطاپور حبیبه ,طاهری مژگان
منبع مهندسي معدن - 1396 - دوره : 12 - شماره : 35 - صفحه:105 -125
چکیده    بررسی ژئوشیمی زیست محیطی گیاهان و خاک در مساحتی به وسعت 620 کیلومتر مربع در اطراف شهر کرمان انجام شد. تعداد 46 نمونه از برگ درختان و بوته های مختلف، به روش تصادفی منظم برداشت شد. نمونه ها در سازمان زمین شناسی کشور، آماده سازی و با روش icpoes و جذب اتمی شعله ای تجزیه شد. داده های ژئوشیمیایی گیاهان نشان می‌دهد که مقدار مس در برگ درخت گز، یونجه و ریشه  و برگ شیرین بیان به ترتیب 129.5  109.28، 100.84 و 100.42 میلی‌گرم بر کیلوگرم است. میانگین مولیبدن در برگ پسته و یونجه 14.85 و 18.63 میلی‌گرم بر کیلوگرم و سرب در برگ پسته و شیرین بیان بین 18.92 تا 19.06 میلی‌گرم بر کیلوگرم متغیر است. مقدار روی در برگ درخت گز، شیرین بیان و یونجه به ترتیب 424.38، 295.8، 283.8 میلی‌گرم بر کیلوگرم است. مقدار کروم ،10.36 میلی‌گرم بر کیلوگرم در برگ درخت نارون و 43.89 میلی‌گرم بر کیلوگرم در برگ گیاه شیرین بیان است و مقدار نیکل در برگ پسته و شیرین بیان، 13.9 و 37.8 میلی‌گرم بر کیلوگرم و 38.3 میلی‌گرم بر کیلوگرم در ریشه آن می‌باشد. مقدار وانادیم، 10.28 میلی‌گرم بر کیلوگرم در برگ درخت نارون و میانگین مقدار استرانسیم بین 325.90میلی‌گرم بر کیلوگرم در نمونه برگ درخت زبان گنجشک تا 1922 میلی‌گرم بر کیلوگرم در برگ درخت سرو متغیر است. میانگین آرسنیک 7.76 میلی‌گرم بر کیلوگرم در برگ درخت گز، 23.6 میلی‌گرم بر کیلوگرم در بوته شیرین بیان و 12.4 میلی‌گرم بر کیلوگرم در ریشه آن است. ضریب همبستگی عناصر در خاک و گیاه مبین انتقال ضعیف عناصر به گیاه می‌باشد. نقشه های ژئوشیمیایی نشان می‌دهد که بیشترین مقادیر مس در گیاهان محدوده شهر، مولیبدن در محدوده شهر و نزدیکی فرودگاه، سرب در محدوده شهر و روی در بخش های شمالی شهر و کروم و نیکل در حاشیه شمال غربی شهر کرمان است.
کلیدواژه ژئوشیمی، عناصر سنگین و سمی، آلودگی گیاهان، محدوده شهری کرمان
آدرس دانشگاه شهید باهنرکرمان, دانشکده فنی و مهندسی, بخش مهندسی معدن, ایران, مرکز زمین شناسی و اکتشافات معدنی کرمان, ایران
پست الکترونیکی taherisis@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved