>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی معدن   
سال:1396 - دوره:12 - شماره:35


  tick  ارزیابی ریسک خودسوزی زغال سنگ در انباشت گاه زغال به روش تحلیل درخت خطای فازی - صفحه:1-12

  tick  تخمین حجم بلوک‌های برجای سنگ با استفاده از فاصله‌داری درزه‌ها در معادن تراورتن آذرشهر - صفحه:13-24

  tick  بهینه‌سازی متغیرهای عملیاتی جداکننده‌های مارپیچی رافر در فرآوری هماتیت گل‌گهر با استفاده از منحنی جدایش آهن در مقیاس پیشاهنگ - صفحه:25-34

  tick  بازداشت پیریت و اسفالریت در فلوتاسیون اولیه گالن از کانسنگ سرب و روی پرپیریت معدن گوشفیل - صفحه:35-51

  tick  بهینه‌سازی خردایش ناشی از انفجار با رویکرد معدن-کارخانه در معدن شماره 1 سنگ آهن گل‌گهر - صفحه:53-65

  tick  تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر درونیابی با استفاده از روش کریجینگ عمومی - صفحه:67-74

  tick  تحلیل حساسیت ویژگی‌ ناپیوستگی‌ها در انتشار موج الاستیک در توده‌سنگ با‌استفاده از روش المان گسسته - صفحه:75-89

  tick  پیش بینی نشست سطح زمین در تونل کم عمق تونل خط دو متروی کرج - صفحه:91-104

  tick  اهمیت اکتشافی و زیست محیطی عناصر سنگین در گیاهان و خاک‌های محدوده شهری کرمان - صفحه:105-125

  tick  مقایسه روش کریجینگ شاخص رسته‌ای با روش‌های سنتی در مدل‌سازی و تفکیک زون‌های کانی‌سازی و دگرسانی در معدن مس میدوک - صفحه:127-139
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved