>
Fa   |   Ar   |   En
   به‌روزرسانی زمان و هزینه‌های مورد انتظار تونل در زمان ساخت به کمک مدل ابتکاری dat  
   
نویسنده محمودزاده ارسلان ,زارع شکراله
منبع مهندسي معدن - 1397 - دوره : 13 - شماره : 39 - صفحه:26 -42
چکیده    زمان‌بندی در برنامه‌ریزی  و مدیریت ساخت پروژه‌ها بسیار مهم است. وابستگی پیچیده‌ بین فعالیت‌های ساخت در تونل‌ها، زمان و هزینه‌های ساخت را تا حدودی تحت تاثیر قرار می‌دهد. شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ساخت از موارد اساسی در تصمیم‌گیری‌ها برای مرحله‌ برنامه‌ریزی و طراحی یک پروژه به ‌حساب می‌آیند. در این مقاله، روش dat برای ارزیابی احتمالاتی شرایط زمین و زمان و هزینه‌های ساخت به کار گرفته شده است. در طول ساخت، داده‌های زمین‌شناسی واقعی برای بخش‌های حفاری‌شده‌ تونل در دسترس قرار می‌گیرد و عدم ‌قطعیت‌‌های زمین‌شناسی برای این بخش‌ها به‌ طور کامل از بین می‌رود. این داده‌های جدید در به‌‌روزرسانی شرایط زمین‌شناسی مورد انتظار مسیر تونل برای دست‌یابی به پیش‌بینی‌های دقیق‌تر برای بخش حفاری نشده، مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نشان دادن چگونگی پیش‌بینی شرایط زمین‌شناسی مورد انتظار در مسیر تونل، زمان و هزینه‌های مورد نیاز ساخت و همچنین به‌روزرسانی این موارد در طول فرآیند ساخت، از تونل جاده‌  گاران به ‌عنوان مطالعه موردی استفاده شده است. برای نشان دادن تاثیر به‌روزرسانی‌ها بر روی نتایج اولیه، میزان زمان و هزینه‌های به دست آمده از مدل اولیه با زمان و هزینه‌های به دست آمده از مدل به‌‌روزرسانی شده، مقایسه شده است. در نهایت، کاهش عدم ‌قطعیت‌ در مورد زمان و هزینه‌های ساخت تونل نتیجه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، به‌روزرسانی داده‌ها در طول ساخت کمک بسیار خوبی در آگاه ساختن پیمان‌کارها و کارفرماهای پروژه در پذیرفتن میزان ریسک و ارایه‌ پیشنهادها برای ساخت بخش‌های حفاری نشده‌ تونل محسوب می‌شود.
کلیدواژه مدل مارکوف، فرآیند به‌روزرسانی، زمان و هزینه‌های ساخت، تونل گاران
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, گروه مکانیک سنگ, ایران
پست الکترونیکی zare@shahroodut.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved