>
Fa   |   Ar   |   En
   کاربرد تحلیل درخت خطای فازی در ارزیابی ریسک خطرات دستگاه سیم‌برش در معادن سنگ ساختمانی کوثر اصفهان  
   
نویسنده نخعی پناه خلیل آباد زکیه ,عطائی محمد ,خالو کاکائی رضا ,بصیرنژاد محمدرضا
منبع مهندسي معدن - 1397 - دوره : 13 - شماره : 39 - صفحه:43 -53
چکیده    معدن‌کاری از جمله خطرناک‌ترین فعالیت‌ها در سراسر جهان است که همیشه با حوادث مختلف، آسیب‌ها، از دست دادن جان و خسارت به اموال همراه است. خطرات ایمنی، بهداشت و زیست‌محیطی فراوانی در محیط کار وجود دارند که غفلت از آن‌ها و عدم برنامه‌ریزی جهت کنترل آن‌ها می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. بنابراین، ارزیابی ریسک اهمیت به سزایی در این معادن دارد. هدف از این پژوهش ارزیابی ریسک ایمنی خطرات مربوط به دستگاه سیم‌برش به روش درخت خطای فازی و همچنین به کارگیری برخی از روش‌های تعدیل برای کاهش این خطرات در معادن سنگ ساختمانی است. در پژوهش حاضر پس از انجام مطالعات و جمع‌آوری اطلاعات درباره علل خطرات مربوط به دستگاه سیم‌برش، قضاوت از طریق پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه انجام و خطرات مربوط به دستگاه سیم‌برش شناسایی، سپس اقدام به تحلیل و ریشه‌یابی علل خطرات با روش تحلیل درخت خطا شده است. با توجه به مدل درختی که با این روش ایجاد شده، برای وزن دادن به علل ریشه‌ای که به عنوان رویدادهای اساسی تعیین شده‌اند از تئوری فازی بهره گرفته شده تا در نهایت احتمال وقوع هر رویداد اساسی به دست آید. نتایج نشان داده که بیشترین احتمال وقوع در بین رویدادهای میانی به ترتیب برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری، خطرات ناشی از مسائل زمین شناسی و خطرات ناشی از طراحی نادرست و بیشترین احتمال وقوع در بین رویدادهای اساسی به ترتیب برای خطرات ناشی از حرکت و ضربه شلاقی سیم ناشی از گسیختگی، خطرات ناشی از انحراف داشتن سیم‌برش و خطرات ناشی از وجود لاکارتی (گل و لای) در داخل بلوک سنگ می‌باشد. در نهایت با توجه به روش‌های کنترلی پاسخ مناسبی برای کنترل این ریسک‌ها ارائه شده است.
کلیدواژه مدیریت ریسک، تحلیل درخت خطای فازی، معادن سنگ ساختمانی، دستگاه سیم‌برش
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک, ایران, دانشگاه بیرجند, دانشکده مهندسی, ایران
پست الکترونیکی mohammadreza.basirnezhad62@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved