>
Fa   |   Ar   |   En
   جبران عیب حسگرهای موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از کنترل‌کننده مد لغزشی تحمل‌پذیر عیب  
   
نویسنده آیتی موسی ,نیکبخت حمید
منبع كنترل - 1395 - دوره : 10 - شماره : 3 - صفحه:1 -12
چکیده    مسئله کنترل کننده های تحمل پذیر عیب ( ftc) یک موضوع مهم در نظریه سیستم و مهندسی کنترل بوده و دارای کاربردهای عملی و صنعتی بسیاری است. در این مقاله یک ftc جدید برای تشخیص و اصلاح عیب حسگرهای درایو موتور سنکرون آهنربای دائم (pmsm ) طراحی شده است. برای رسیدن به این هدف، از یک کنترل کننده مدلغزشی (smc ) بر اساس کنترل برداری pmsm استفاده شده است. بمنظور اینکه کنترل کننده بتوانند درحالتی که حسگرهای معیوب هستند pmsm را کنترل کند از دو رویتگر مدلغزشی (smo ) برای تخمین سرعت و جریان های موتور استفاده شده است. این رویتگرها حسگرهای مجازی ای را برای پسخور ایجاد می کنند. حال زمانی که هر یک از حسگرها با عیب مواجه شوند، ftc عیب را تشخیص داده و بلافاصله از حسگرهای مجازی برای کنترل موتور استفاده می کند. پایداری سیستم حلقه بسته با استفاده از نظریه پایداری لیاپانوف بررسی شده است. نتایج شبیه سازی عملکرد مناسب ftc پیشنهادی را برای pmsm نشان می دهند
کلیدواژه موتور سنکرون آهنربای دائم، کنترل‌کننده مد لغزشی، رویتگر مد لغزشی، کنترل‌کننده‌ تحمل‌پذیر عیب، کنترل بدون حسگر.
آدرس دانشگاه تهران, پردیس فنی، دانشکده مهندسی مکانیک, آزمایشگاه ابزاردقیق پیشرفته, ایران, دانشگاه تهران, پردیس فنی، دانشکده مهندسی برق, ایران
پست الکترونیکی nikhamidreza@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved