>
Fa   |   Ar   |   En
   مروری بر نظریه و کاربردهای سیستم های و کنترل کنندهای هوشمند بازه ای  
   
نویسنده تشنه لب محمد ,آل هاشر سید محمد جواد ,جعفری پوریا
منبع كنترل - 1393 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:27 -49
چکیده    در این مقاله دانش بازه ای معرفی شده است. دانش بازه ای چارچوبی برای بازنمایی دانش ضمنی – حدودی بشر با استفاده از روش های محاسباتی مبتنی بر گرانولهای اطلاعاتی مانند مجموعه های فازی و مجموعه های راف می‌باشد. کنترل کننده ها و سیستم های مبتنی بر دانش بازه ای و محاسبات گرانولی به اصطلاح کنترلکننده ها و سیستم های هوشمند بازه ای گفته می شوند. کنترل کنندها و سیستم های هوشمند بازه ای قادر هستند تا با انواع ابهامات و عدم قطعیت ها کار کنند. تحقیقات متعدد در دو دهه گذشته ثابت کرده است که کنترل کننده ها و سیستم های هوشمند بازه ای نسب به همتایانشان که از روش های معمول استفاده می کنند از توانایی بالاتری برای پردازش داده ها به خصوص در شرایط نویزی برخوردار هستند و در شرایط یکسان کارایی بالاتری را ارائه می دهند. در این مقاله مجموعه های راف، شبکه های عصبی راف، مجموعه های فازی نوع – 2 و برخی از کاربردهای آنها بطور فشرده مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved