>
Fa   |   Ar   |   En
   شاخص هورست چندگانه اصلاح شده برای ارزیابی میزان آشوبناک بودن در کاربرد طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی  
   
نویسنده همتیان مینا ,مالکی علی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:163 -178
چکیده    قلب انسان سیستمی آشوبناک است؛ از این رو برای شناسایی انواع آریتمی‌های قلبی از بعد فرکتال استفاده می شود. آریتمی‌های قلبی یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها هستند که شناسایی آن‌ها بسیار مهم است. نمای هورست معیاری برای ارزیابی میزان آشوبناکی سیستم‌ها و کمی‌سازی بعد فرکتال سیستم‌های آشوبناک است، که با روش تحلیل دامنه بازمقیاس محاسبه می‌شود. براساس مطالعات انجام شده، نمای هورست کلاسیک ویژگی مناسبی برای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی نیست؛ زیرا از یک سو، انتخاب و تعیین مقدار پارامترها به-شدت بر مقدار محاسبه شده برای نمای هورست تاثیر می‌گذارد و از سوی دیگر، این روش وابستگی بسیاری به نرخ ضربان قلب دارد. در این مقاله، شاخص هورست چندگانه اصلاح شده برای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی پیشنهاد شده است که نسبت به نمای هورست کلاسیک، ویژگی‌های مناسب‌تری برای طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی فراهم می‌سازد و نسبت به تغییرات نرخ ضربان قلب نیز مقاوم است. بررسی‌های انجام شده با استفاده از این روش روی 80 سیگنال، شامل ریتم نرمال و آریتمی‌های انسداد دسته‌ شاخه راست (rbbb)، انسداد دسته شاخه چپ (lbbb) و انقباض زودرس دهلیزی(apc) از پایگاه داده mit-bih، توانسته است با استفاده از طبقه‌بندی‌کننده‌های lda ، نزدیک‌ترین همسایه و شبکه عصبی به ترتیب به صحت طبقه‌بندی 75/88 %، 25/96 % و 100 % منجر شود.
کلیدواژه آشوب ,بعد فرکتال ,طبقه‌بندی آریتمی‌های قلبی ,نمای هورست
آدرس دانشگاه سمنان, دانشجوی کارشناسی ارشد بیوالکتریک، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان, ایران
پست الکترونیکی amaleki@semnan.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved