>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عددی عملکرد یک پمپ کمک قلبی با مقایسه‌ی سه نوع ایرفویل متفاوت به منظور بهبود بازده وکاهش آسیب‌های خونی  
   
نویسنده نمکی عرفان ,نیرومند اسکویی هانیه ,قالیچی فرزان ,کوچکی مجتبی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 2 - صفحه:133 -142
چکیده    بیماری‌های حاد قلبی در سراسر جهان رو به افزایش است و پیوند قلبی به دلیل نبود اهداکنندگان کافی، راه حل مناسبی برای درمان تمامی بیماران قلبی نیست؛ بنابراین استفاده از پمپ‌های کمک قلبی می‌تواند جایگزین مناسبی برای پیوندهای قلبی حتی در درمان‌های طولانی مدت باشد. یک پمپ کمک قلبی علاوه بر برآورده کردن نیازهای بیولوژیکی مانند دبی و هد مناسب، باید از لحاظ آسیب‌های خونی نیز در ناحیه ایمن قرار بگیرد. از مهم‌ترین چالش‌ها در زمینه‌ی طراحی پمپ‌های کمک قلبی می‌توان به کاهش آسیب‌های خونی، ابعاد و زمان ماندگاری و به شبیه‌سازی جریان قلب طبیعی اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین عواملی که در تعیین میزان آسیب‌های خونی در پمپ تاثیر گذار است، نوع پره‌های قسمت‌های مختلف پمپ است. مطالعاتی که در زمینه‌ی پمپ‌های قلبی انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که می‌توان با تغییر نوع پره‌های ایمپلر پمپ و جایگزین نمودن ایرفویل مناسب‌تر، بازده‌ی پمپ را افزایش داده و نقاط سکون سیال درون پمپ که منجر به ترومبوسیز می‌گردد را کاهش داد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه‌ی عملکرد چندین ایرفویل برای پره‌های ایمپلریک پمپ کمک قلبی به منظور بهینه‌سازی عملکرد و بازده‌ی پمپ و همچنین کاهش آسیب‌های خونی است.
کلیدواژه پمپ خون ,ایمپلر ,دینامیک سیالات محاسباتی ,همولیز ,بازده
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشیار، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, استاد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, کارشناس ارشد مهندسی پزشکی، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved