>
Fa   |   Ar   |   En
   شبیه سازی تشدید میدان مغناطیسی ناشی از نانوذرّات بر بافت همگن واقع در میدان مغناطیسی خارجی  
   
نویسنده رضایی سحر ,ریاحی عالم نادر
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 2 - صفحه:151 -158
چکیده    آشکارسازی تومورها در مراحل اولیه برای تشخیص سرطان از اهمّیّت بالایی برخوردار است. لذا برای تشخیص سلول های سرطانی لازم است در شروع متاستازها از سلول های نرمال متمایز شوند. مواد کنتراست فعلی به علّت اندازه ی بزرگ و پوشش های ضروری برای جلوگیری از فعّالیّت شیمیایی در بدن، تنها در فضای خارج از سلول قابل استفاده هستند. نانوذرات به سبب اندازه ی کوچک و قابل مقایسه با سلول ها، امکان ورود به سلول را دارد. بدین جهت، برای تصویربرداری مولکولی ازین مواد استفاده می شود. درین مقاله، تغییرات میدان مغناطیسی خارجی (تسلا) در اثر اعمال میدان مغناطیسی ناشی از نانوذرات مغناطیسی بر بافت همگن با استفاده از روش اجزای اِلمان محدود مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت. بدین منظور، شبیه سازی در حضور نانوذرات مغناطیسی و بدون آن انجام شد. با اعمال روش اجزای المان محدود، تبدیل معادلات دیفرانسیلی و انتگرالی حاکم بر سیستم فیزیکی به معادلات ساده و قابل حل که ازلحاظ عددی پایدار هستند، امکان پذیر شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میدان مغناطیسی خارجی در اثر حضور نانوذرات مغناطیسی تشدید می شود.
کلیدواژه شبیه سازی ,نانوذرات مغناطیسی ,میدان مغناطیسی ,روش اجزای محدود
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی riahinad@sina.tums.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved