>
Fa   |   Ar   |   En
   بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی  
   
نویسنده مقیمی راد الهه ,محلوجی فر علی ,محمدزاده اصل بابک
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:277 -291
چکیده    تدرین تحقیق، روش جدیدی برای بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی ارائه شد. امروزه تصویربرداری به شیوه‌ی ساده‌ی بازسازی در حوزه‌ی زمان (das) و به صورت خط به خط انجام می‌شود. ازجنبه ی دیگر، تصویربرداری به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی امکان فوکوس دینامیکی و دست یابی به حدّاقل دوبرابر رزولوشن جانبی را با هزینه‌ی حجم محاسبه های بیش تر فراهم می‌کند. برای کاهش بار محاسباتی، روش هایی برای بازسازی بلوکی تصویر در حوزه‌ی رادار معرفی شده که هنوز برای حوزه‌ی پزشکی ناشناخته است. برای تعمیم این روش ها به حوزه‌ی پزشکی باید تفاوت پارامترهایی چون عمق هدف، فرکانس مرکزی، پهنای باند سیگنال ارسالی و عرض پرتو در نظر گرفته شود. درین پژوهش، نوع ساده‌ی مونواستاتیک با استفاده از الگوریتم بلوکی عدد موج، مدل سازی شد که می‌تواند معادلات را به نوع پیچیده‌تر مالتی‌استاتیک تعمیم دهد. به علاوه، برای کاهش اثرهای مخرّب ناشی از تفاوت پارامترها از پالس ارسالی chirp به همراه فیلتر تطبیقی، پنجره‌گذاری و الگوریتم spotlighting استفاده شد. برای ارزیابی الگوریتم،‌ داده‌های شبیه‌سازی شده با نرم‌افزار field ii انجام شد و نتایج نشان داد که استفاده الگوریتم عدد موج، با حفظ رزولوشن جانبی، در حدود 20 برابر سریع تر از الگوریتم استاندارد das است.
کلیدواژه تصویربرداری التراسوند ,روزنه‌ی واقعی ,روزنه‌ی مصنوعی ,بازسازی تصویر در حوزه‌ی زمان ,بازسازی در حوزه‌ی فرکانس
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, دانشجوی دکتری مهندسی پزشکی، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشیار، گروه بیوالکتریک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved