>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی پزشکی زیستی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:3


  tick  اندازه گیری خواص مکانیکی ورید سافینوس انسان با استفاده از آزمایش تورم - صفحه:241-248

  tick  بازسازی تصاویر التراسوند پزشکی به شیوه‌ی روزنه‌ی مصنوعی با استفاده از پردازش بلوکی حوزه‌ی فرکانس به منظور کاهش بار محاسباتی - صفحه:277-291

  tick  بهبود ساخت مدل شکل آماری بافت های غیرصلب با کمک الگوریتم Coherent Point Drift - صفحه:213-228

  tick  تشخیص ساختار وابستگی شبکه حرکتی مغز در دادگان Fmri حالت استراحت بیماری پارکینسون با استفاده از توابع مفصل - صفحه:261-275

  tick  رهایش آهسته ی پیریدوستیگمین بروماید از هیدروژل قابل تزریق و حساس به دمای کیتوسان در شرایط برون تنی - صفحه:249-260

  tick  شبیه‌سازی نحوه ی اثر داروی پپتیدی بر تجزیه ی واحدهای منومری از صفحه های توسعه یافته ی پروتیین آمیلوییدبتا برای درمان بیماری آلزایمر - صفحه:229-239

  tick  طراحی و مطالعه بیومکانیکی اوّلین کیج گردنی بومی سازی شده براساس تحلیل های اجزای محدود - صفحه:203-212

  tick  پیش بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی - صفحه:293-304
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved