>
Fa   |   Ar   |   En
   گزینش ویژگی های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل  
   
نویسنده جزلاییان محمد ,شاه حسینی هادی شهریار
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1393 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:372 -384
چکیده    عملکرد سیستم بینایی انسان در بازشناسی اشیای مختلف، از عملکرد بهترین سیستم های بینایی ماشین بهتر است. به همین دلیل محققان حوزه ی بینایی ماشین و علوم اعصاب همواره به دنبال مدل کردن عملکرد سیستم بینایی انسان جهت استفاده در سیستم های بینایی ماشین هستند. یکی از قوی ترین مدل های محاسباتی که در این زمینه توسعه یافته مدل hmax است. این مدل، برپایه ی عملکرد سلول های مغز انسان در گذرگاه بطنی قشر بینایی طراحی شده و چهار لایه محاسباتی دارد. در مرحله ی یادگیری این مدل، تعداد زیادی از قسمت های کوچک تصاویر در اندازه های مختلف، که تکّه نامیده می‌شوند، در موقعیت های کاملاً تصادفی از مجموعه ی تصاویر آموزشی استخراج می شوند. استخراج تصادفی و بی هدف تکّه ها یکی از ضعف‌های اصلی مدل hmax است که باعث کاهش کارایی و افزایش بار محاسباتی آن می شود. در این مقاله، یک مدل جدید برای گزینش تکّه های مرتبط تر و حذف تکّه های زاید از مجموعه ی تکّه‌های تصادفی پیشنهاد شده است. در این مدل، با یک روند بازگشتی، تکّه‌های بهینه از روی ویژگی های بهینه ای انتخاب شدند که با الگوریتم گزینش ویژگی حداکثرکردن اطلاعات متقابل از بین مجموعه ی ویژگی های تصاویر آموزشی گزینش شدند. عملکرد مدل پیشنهادی در مسایل دوکلاسی تشخیص حضور یا عدم حضور یک شی در تصویر با مدل اصلی hmax مقایسه گردید و برتری آن به اثبات رسید.
کلیدواژه بازشناسی اشیا ,سیستم بینایی ,گزینش ویژگی ,مدل Hmax
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, کارشناس ارشد مهندسی برق، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشیار، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران, ایران
پست الکترونیکی hshsh@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved