>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی پزشکی زیستی   
سال:1393 - دوره:8 - شماره:4


  tick  ارزیابی طبقه‌بندی کننده‌های Lda و Ls-Svm برای تفکیک 52 حرکت و وضعیت دست برای کاربرد در پروتزهای مبتنی بر فعّالیّت الکتریکی عضلات - صفحه:412-421

  tick  استخراج مرز بافت ادونتیشیای عروق خونی در تصاویر اولتراسوند داخل رگی مبتنی بر روش کمینه/بیشینه بهبود یافته و مولفه‌های هم بند - صفحه:326-338

  tick  بررسی مورفولوژی و خواص فیزیکی شیمیایی داربست های زیست تخریب پذیر کوپلیمر لاکتیک گلیکولیک اسید ژلاتین به روش انجماد جهت دار - صفحه:400-410

  tick  بهبود عملکرد طبقه‌بندی‌کننده براساس نمایش تنک در سیستم‌هایBci با بهسازی فرایند استخراج ویژگی و استفاده از الگوریتم بهینه یافتن پاسخ تنک - صفحه:306-324

  tick  شناسایی حالت های عاطفی تصوّر شده ی ذهنی با استفاده از هم جوشی نتایج سیگنال های فیزیولوژیکی چندگانه - صفحه:340-359

  tick  کاربرد نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل داروی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات - صفحه:386-399

  tick  مدل ساختاری میوکارد غیرفعّال گوسفند - صفحه:360-371

  tick  گزینش ویژگی های بهینه در مدل بیولوژیکی بازشناسی اشیا با حداکثرکردن اطلاعات متقابل - صفحه:372-384
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved