>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی چهار بعدی رشد تومور مغزی Gbm با استفاده از اتوماتای سلولی  
   
نویسنده سبزپوشان سید حجت ,پورحسن زاده فاطمه ,آگین زهره
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:65 -73
چکیده    سالانه تعداد زیادی از انسان ها به تومور مغزی مبتلا می شوند. متداولترین و مرگبارترین این تومورها مولتی فرم گلیوبلاستوما (gbm) است. از این رو بررسی و مطالعه رشد gbm یکی از مسایل مورد توجه محققان است. تاکنون مدل های ریاضی زیادی برای شبیه سازی رشد تومور مغزی gbm ارایه شده است. این مدل ها به درک بهتر فرایند رشد تومور و درمان آن کمک می کنند. در این مقاله یک مدل چهار بعدی برای شبیه سازی رشد تومور مغزی ارایه می شود. در مدل ارایه شده از روش اتوماتای سلولی (ca) استفاده شده است. شبکه ca سه بعدی مورد استفاده، موزاییک کاری ورونی است و توزیع نقاط در این شبکه با استفاده از فرایند افزایش ترتیبی تصادفی (rsa) انجام شده است. در این شبکه هر سلول یک کثیرالوجه بوده؛ تعداد وجوه و همسایگی های هر سلول با سلول دیگر متفاوت است. برای یافتن همسایگی سلول ها از مثلث بندی دلانی استفاده شده است. هر سلول در این شبکه می تواند مرده، سرطانی غیرتکثیرشونده، سرطانی تکثیرشونده و یا سالم باشد. تومور شبیه سازی شده توانایی رشد از mm 1/0 تا mm 25 را دارد. مدل پیشنهادی در چهار مرحله زمانی: کروی، تشخیص اولیه ضایعه، تشخیص بیماری و مرگ ارزشیابی، و نتایج با داده های تجربی مقایسه شده است. بررسی ها نشان می دهد مدل ارایه شده در حالت کلی و به طورمتوسط دارای صحت 85% است.
کلیدواژه مدلسازی ,رشد تومور مغزی ,گلیوبلاستوما مولتی فرم(Gbm) ,اتوماتای سلولی(Ca) ,Modeling ,Brain Tumor Growth ,(Glioblastoma Multiform (Gbm ,(Cellular Automata (Ca
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران
پست الکترونیکی zohre_agin@elec.iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved