>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل‌سازی خودرگرسیو تغییرات بخش Ac سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون در افراد سالم و دیابتی  
   
نویسنده امیری مینا ,زاهدی ادموند ,بهنیا فریدون
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 1 - صفحه:85 -95
چکیده    وجود ارتباط بین بیماری‌های عروق قلب و نحوه عملکرد لایه اندوتلیوم (داخلی‌ترین لایه رگ‌های خونی) اثبات شده است. به منظور ارزیابی عملکرد این لایه، روش‌های متعددی پیشنهاد شده که از آن میان به آزمون اتساع ناشی از جریان خون به طور گسترده‌ای توجه شده است. در این آزمون مجرای خون در شریان براکیال بازو در مدت زمان مشخصی بسته شده؛ سپس رها می‌شود و تغییرات قطر شریان با استفاده از تصویربرداری اولتراسوند ثبت می‌شود. ابعاد و هزینه زیاد دستگاه تصویربرداری و وابستگی نتایج به نحوه عملکرد کاربر از محدودیت‌های این روش به حساب می‌آیند. در این مقاله سعی شد با استفاده از ثبت سیگنال فوتوپلتیسموگرام حین اجرای آزمون بر این محدودیت‌ها غلبه شود. تغییرات بخش ac سیگنال فوتوپلتیسموگرام پس از آزمون اتساع ناشی از جریان خون با استفاده از مدل خودرگرسیو مرتبه 2 مدلسازی شد و حساسیت ?6/78 و قطعیت ?6/81 و صحت ?80 در طبقه‌بندی افراد سالم (16 نفر) از افراد دیابتی (14 نفر) به دست آمد. در این مطالعه تاثیر عوامل جنسیت، سن، نوع دیابت و مدت زمان ابتلا به دیابت بررسی نشده است.
کلیدواژه سیگنال فوتوپلتیسموگرام ,آزمون اتساع ناشی از جریان خون ,دیابت ,مدل خودرگرسیو ,Ppg ,Fmd ,Diabetes ,Ar Modeling
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
پست الکترونیکی sharif.edu
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved