>
Fa   |   Ar   |   En
   کدینگ سیگنال Ecg برای بهبود فشرده‌سازی به منظور استفاده در پزشکی از راه دور  
   
نویسنده محمدولییی محسن ,محلوجی‌فر علی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:265 -276
چکیده    همواره سرعت بخشیدن روند رساندن اطلاعات به کارگروه مراقبت پزشکی از مهمترین اهدافی است که به منظور افزایش بازده تشخیص و درمان دنبال می‌شود. امروزه با دست یابی به فناوری های جدید انتقال اطلاعات و با توجه به وجود محدودیت‌هایی در روش‌های قدیم، بکارگیری این فرایندها روز به روز در حال گسترش است. در این تحقیق پیشنهاد شده است برای انتقال سیگنال الکتروکاردیوگرام ابتدا سیگنال را به صورت دنباله ای از ضرایب کد کرده، سپس از بلوتوث برای انتقال این ضرایب از دستگاه مبدا به دستگاه مقصد استفاده شود. کد کردن سیگنال در ذخیره‌سازی و ارسال تاثیر بسزایی دارد. این دنباله ضرایب شامل تعداد نمونه های سیگنال،تعداد اختلاف های تاثیرگذار، محل وقوع و مقدار آن ها، تعداد و نوع اکسترمم‌ها و نیز محل وقوع آنها است؛ که در این پژوهش برای اولین بار ارایه شده است. برای تکمیل عملیات از کدینگ حسابی به عنوان کدینگ مکمل استفاده شده،به طوری که ورودی آن دنباله ضرایب استخراج شده و خروجی آن کدهای حسابی دنباله است. برخلاف اکثر روش های موجود، در روش پیشنهادی هر نمونه در خروجی تولید شده در یک بایت ذخیره و ارسال می شود که این موضوع در همگام سازی بسته های ارسالی با سخت‌افزار مورد استفاده، تاثیر زیادی دارد. برای انتقال ضرایب کدینگ از ماژول های بلوتوث sd-200 محصول شرکت سِنا، (از معتبرترین تولیدکنندگان ماژول های بی سیم) استفاده شد. ضرایب استخراج شده از فرستنده ارسال، و با گیرنده دریافت شد؛ سپس سیگنال اولیه بازسازی شد. به منظور آزمون و ارزیابی روش، از بانک اطلاعات mit-bih استفاده شد. با استفاده از روش پیشنهادی، برای میانگین خطای مجذور مربعات تفاضلی 93/5?،‌ میانگین نرخ فشرده‌سازی برابر 69/8 و میانگین همبستگی عرضی برابر 8/99? و برای میانگین خطای 21/10?،‌ میانگین نرخ فشرده سازی برابر 03/13 و میانگین همبستگی عرضی برابر 47/99? بود.
کلیدواژه کدینگ ,فشرده‌سازی ,سیگنال الکتروکاردیوگرام ,ارسال بی‌سیم ,پزشکی از راه دور ,Coding ,Compression ,Electrocardiogram ,Wireless Data Transmission ,Bluetooth And Telemedicine
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
پست الکترونیکی mahlooji@modare.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved