>
Fa   |   Ar   |   En
   سنتز ترکیبات دو فازی تری کلسیم فسفات – هیدروکسی آپاتیت به روش واکنش حالت جامد: بررسی اثر درجه حرارت و نسبت Ca/P مواد واکنشگر بر نوع و مقدار فازهای تشکیل یافته  
   
نویسنده حصارکی سعید ,حافظی اردکانی مسعود ,رجبی منور کلثوم ,محمدی حسین
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 3 - صفحه:201 -207
چکیده    در این تحقیق اثر درجه حرارت و همچنین نسبت کلسیم به فسفر مواد اولیه بر نوع و مقدار فازهای تشکیل شده از روش سنتز به صورت واکنش حالت جامد بررسی شده است. کربنات کلسیم و دی کلسیم فسفات به عنوان مواد اولیه تهیه و با نسبتهای مختلف طوری مخلوط شدند که نسبت نهایی کلسیم به فسفر در بچ های مختلف بین 50/1 تا 67/1 بود. سپس هر یک از این مخلوط‌ها در دمای 800 تا 1200 درجه سانتیگراد به مدت 3 ساعت حرارت دهی شدند. شناسایی فازها با روش xrd و ارزیابی کمی فازهای موجود در هر نمونه با روش rir و استفاده از رابطه چانگ chung انجام شد. نتایج نشان داد که در تمام نسبتها و دماهای مورد ارزیابی کمتر از 1100 درجه سانتی گراد بتا تری کلسیم فسفات فاز غالب است و هیدروکسی آپاتیت به عنوان فاز دوم در ترکیب حضور دارد. در نمونه هایی که در دمای 1200 درجه سانتیگراد حرارت‌دهی شدند فاز بتا تری کلسیم فسفات به مقدار قابل توجهی به آلفا تبدیل می‌شود و در نمونه‌هایی که نسبت ca/p در آنها 62/1 و67/1 است هیدروکسی آپاتیت فاز اصلی تشکیل‌دهنده ماده سنتز شده در این دما است.
کلیدواژه بیو سرامیک ها ,تری کلسیم فسفات ,هیدروکسی آپاتیت ,استخوان ,نسبت کلسیم به فسفر ,Bioceramics ,Tricalcium Phosphate ,Hydroxyapatite ,Bone ,Ca/P Ratio
آدرس پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, پژوهشگاه مواد و انرژی, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی، سرامیک، شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد، مرکز بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد، یزد، ایران, ایران, دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، بیومواد، شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد، مرکز بیوتکنولوژی پارک علم و فناوری یزد، یزد، ایران, ایران
پست الکترونیکی hosseinmohican@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved