>
Fa   |   Ar   |   En
   استخراج و بررسی سینرجی‌های سنکرون در طول حرکت‌های سریع رسنده دست  
   
نویسنده کبودوند ندا ,توحیدخواه فرزاد ,ایروانی بهزاد ,غریب‌زاده شهریار
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1392 - دوره : 7 - شماره : 4 - صفحه:297 -310
چکیده    سیستم اعصاب مرکزی (cns) برای تضمین انعطاف پذیری و پایداری حرکات، تعداد زیادی از مفاصل و عضلات را به کار می گیرد. هنوز به وضوح مشخص نیست که cns چگونه مسال پیچیده کنترل حرکات را حل می کند. نظریه کنترل پودمانی یکی از موفق ترین نظریه های مطرح شده در کنترل حرکت است. بر اساس این نظریه، برخی پایه های حرکتی (مانند سینرجی های عضلانی) واحدهای سازنده حرکات بوده؛ با ترکیب آن ها طیف وسیعی از حرکات تولید می شود. از معروف ترین روش ها برای استخراج سینرجی های عضلانی از سیگنال های الکترومایوگرام (emg) عضلات، روش تجزیه نامنفی ماتریسی (nmf) است. در حرکات رسنده دست در صفحه عمودی، به علت حذف مولفه تونیک از سیگنال emg، روش استاندارد nmf برای استخراج سینرجی های عضلانی کارایی ندارد. در این مقاله، روش اصلاح شده nmf، به نام semi-nmf، برای حل این مشکل به کار گرفته شد. از سوی دیگر، برای بهبود دقت تخمین سینرجی ها و نیز رسیدن به پاسخی یکتا برای حل مساله بهینه سازی در مدل پیشنهادی، در این مقاله از روش hals استفاده شده است. الگوریتم پیشنهادی به emg های ثبت شده در حرکت رسنده دست در صفحه جلویی شخص، اعمال شد. نتایج، بهبود قابل توجهی در دقت سینرجی های تخمین زده شده و به خصوص تکرارپذیری استخراج سینرجی ها را نشان دادند. همچنین سینرجی های استخراج شده از نظر فیزیولوژیک قابل توجیه بودند.
کلیدواژه حرکت دست‌رسانی ,سینرجی‌های عضلانی سنکرون ,سینرجی‌های مستقل از جهت ,Semi-Nmf ,Arm Reaching Movement ,Direction-Independent Synergies ,Muscle Synergies ,Synchronous Muscle Synergies
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی gharibzadeh@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved