>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره بر پارامترهای همودینامیک در جریان ضربانی خون از یک شریان کاروتید گرفته شده با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر  
   
نویسنده ناهیدی سعید ,حسین‌نژاد علیرضا ,فتورایی ناصر ,حیدری زهرا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:71 -79
چکیده    پارامترهای همودینامیک جریان خون همواره متاثر از میزان شدت گرفتگی شریان و از عوامل تاثیرگذار بر پیشرفت بیماری گرفتگی شریانی هستند. در این مقاله، با در نظر گرفتن سه شدت گرفتگی متفاوت به بررسی عددی اثر نفوذپذیری دیواره شریان بر پارامترهای همودینامیک در یک مدل شریان گرفته شده، با دیواره دو لایه‌ای انعطاف‌پذیر و با حضور جریان ضربانی و غیر نیوتنی خون با استفاده از مدل حل عددی برهمکنش سیال و جامد متخلخل (pfsi) پرداخته شده است. در این بررسی نشان داده شد که فرض نفوذپذیری بر پارامترهای همودینامیک بسیار تاثیرگذار است، به طوری که در مقایسه نتایج مدل pfsi با نتایج مدل بدون فرض نفوذپذیری دیواره با استفاده از حل برهمکنش سیال و جامد (pfsi) ، تنش برشی دیواره حدود 6 % کاهش، جابجایی دیواره حدود 30% و تنش موثر در دیواره متخلخل و انعطاف‌پذیر شریان بیش از 72 % در شدت‌های گرفتگی مختلف افزایش داشته است.
کلیدواژه برهمکنش سیال و جامد متخلخل ,نفوذپذیری ,پارامترهای همودینامیک ,تصلب شریان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه علوم پزشکی زاهدان, ایران
پست الکترونیکی histology@ymail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved