>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر نانوذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان-های گلاس آینومر  
   
نویسنده خاقانی معصومه ,گل نیا زهرا ,دوست‌محمدی علی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 1 - صفحه:1 -7
چکیده    این پژوهش با هدف بررسی تاثیر نانو ذرات زیرکونیا بر خواص فیزیکی و مکانیکی سیمان گلاس آینومر دندانی انجام شد. جز سرامیکی سیمان گلاس به روش ذوبی ساخته شد و نانوذرات زیرکونیا در مقادیر 1، 3 و 5 درصد وزنی به آن افزوده شد. آزمون‌های مشخصه یابی و اندازه‌گیری استحکام فشاری کامپوزیت گلاس آینومر/زیرکونیا انجام شد. نتایج آزمون پراش پرتو ایکس نشان داد که جز سرامیکی سیمان گلاس آینومر تولید شده ساختاری کاملاً آمورف دارد کهمی-تواند به عنوان ماده زمینه کامپوزیت، بدون هیچگونه ناخالصی استفاده شود. نتیجه تحلیل عنصری نیزمشخص کرد که ترکیب شیمیایی جز سرامیکی سیمان گلاس آینومر، با تقریب بسیار خوبی مشابه درصدهای وزنی مورد انتظار بود. نتایج آزمون سنجش استحکام فشاری نشان داد افزودن نانوذرات زیرکونیا به سیمان گلاس آینومر باعث افزایش استحکام فشاری می شود و بیشینه این استحکام در حضور 1 درصد وزنی نانوذرات زیرکونیا مشاهده شد. با افزایش مقدار زیرکونیا، میزان استحکام کاهش یافت؛ هرچند این مقدار همچنان از استحکام نمونه سیمان بدون نانوذرات زیرکونیا (نمونه کنترل) بیشتر بود. برپایه نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد مناسب ترین کامپوزیت از لحاظ استحکام فشاری، کامپوزیت سیمان گلاس آینومر با 1 درصد وزنی نانوذرات زیرکونیا است. نتیجه نهایی این پژوهش، دستیابی به کامپوزیت گلاس آینومر/زیرکونیا است، به طوری که ضمن حفظ خواص فیزیکی، استحکام فشاری آن نیز افزایش یافته است.
کلیدواژه استحکام فشاری ,سیمان گلاس آینومر ,نانو ذرات زیرکونیا
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, ایران, دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, دانشگاه شهرکرد, ایران
پست الکترونیکی alidstm@gmail.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved