>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی اثر استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی به منظور تشخیص اختلالات گفتاری رایج و گفتاردرمانی کودکان فارسی زبان  
   
نویسنده عزیزی شهلا ,توحید خواه فرزاد ,الماس‌گنج فرشاد
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1391 - دوره : 6 - شماره : 4 - صفحه:257 -265
چکیده    در این مقاله، یک سیستم بازشناسی کلمات جداگانه بررسی شده است. هدف این تحقیق، افزایش کارایی سیستم بازشناسی گفتار کودکان با استفاده از روش هنجارسازی طول مسیر صوتی است. این سیستم بازشناسی، برای استفاده در طراحی نرم افزار گفتاردرمانی ایجاد شده است به طوری که این نرم افزار با استفاده از سیستم بازشناسی، درست یا نادرست بودن تلفظ کودک را تشخیص می دهد و تلاش می کند تا با استفاده از بازخوردها گفتار کودک را بهبود بخشد. دادگان گفتاری -که در فاز بازشناسی این سیستم استفاده شده است- مربوط به 47 کلمه و اختلالات تولیدی رایج در آنها است. در این مطالعه، 4 مدل پایه شامل مدل کودکان، مدل ترکیبی کودکان و زنان و دو مدل بزرگسالان (با استفاده از داده های فارس دات) آموزش داده شده است. داده-هایی که برای آموزش و آزمون مدل کودکان استفاده شده، مربوط به 38 کودک در بازه سنی 5 تا 8 است. همه مراحل آموزش و آزمون سیستم بازشناسی با استفاده از ابزار htk انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کارایی کم سیستم بازشناسی با استفاده از روش تطبیق هنجارسازی طول مسیر صوتی افزایش می یابد و بهبود مدل بزرگسالان چشمگیرتر از مدل کودکان است.
کلیدواژه بازشناسی گفتار کودکان ,هنجارسازی طول مسیر صوتی ,تطبیق گوینده ,نرم افزار گفتاردرمانی کودکان ,مدل های مارکوف پنهان
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, ایران
پست الکترونیکی almas@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved