>
Fa   |   Ar   |   En
   به کارگیری سینرجی های عضلانی و پایداری برای انجام یک فعالیت دلخواه  
   
نویسنده اسکندری امیرحسین ,صداقت نژاد احسان ,موسوی سید جواد ,اصغری محسن ,پرنیان پور محمد
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1390 - دوره : 5 - شماره : 3 - صفحه:255 -272
چکیده    انتخاب الگوی فعال شدن عضلات برای رسیدن به یک هدف خاص به علت پیچیدگی‌های سیستم اسکلتی عضلانی و نحوه غلبه سیستم اعصاب مرکزی به این پیچیدگی‌ها، چندین دهه مورد علاقه محققان در این زمینه بوده است. یکی از پاسخ‌هایی که در این زمینه مطرح شده است، وجود واحدهای (سینرجی) ساده ایست که از ترکیب آن‌هافعالیت‌های پیچیده صورت می‌پذیرند.در این تحقیق وجود و همچنین نحوه آرایش این سینرجی ها در ناحیه کمر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از یک مدل 18 عضله‌ای در سطح l4-l5به صورت استاتیکی استفاده شده است. از ضرایب فعالیت عضلات حاصل از اعمال گشتاور در فضاهای دو بعدی و سه بعدی و اعمال سفتی زاویه به مدل، برای به دست آوردن سینرجی های عضلانی و پایداری استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می‌دهد شش سینرجی عضلانی کافی است تا بتوان به تمامی نقاط فضای گشتاوری دست پیدا کرد. همچنین سه سینرجی پایداری قادر است بخشی از فضای سفتی زاویه‌ای مفصل را به وجود آورد. همچنین سینرجی های عضلانی به دست آمده نسبت به تغییر دامنه گشتاور اعمالی مقاوم می‌باشند. در این پژوهش نشان داده شد که می‌توان از ترکیب سینرجی های عضلانی و سینرجی های پایداری، هر فعالیتی را که شامل تولید گشتاور و سفتی زاویه معین در مفصل باشد، را تولید کرد.
کلیدواژه کمر ,مدل سازی ,سینرجی عضلانی ,سفتی زاویه‌ای مفصل ,Non-Negative Matrix Factorization
آدرس دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران, گروه تحقیقاتی آرتریت و اختلالات اسکلتی عضلانی، دانشگاه سیدنی، سیدنی، استرالیا, استرالیا, دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی شریف, ایران
پست الکترونیکی parnianpour@sharif.edu
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved