>
Fa   |   Ar   |   En
   مدلسازی کینماتیکی فرایند نوشتن با استفاده از کنترل پیش‌بین  
   
نویسنده برج خانی مهدی ,توحید خواه فرزاد
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1389 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:109 -122
چکیده    نوشتن از مهارت‌های حرکتی پیچیده در انسان به‌شمار می‌رود. مدل‌هایی که تاکنون در این زمینه ارایه شده اند؛ مدل‌هایی پایین به بالا هستند و در آنها توجه کمتری به جنبه‌های بیولوژیکی حرکات صورت گرفته است. همچنین مدلی کیفی از فرایند نوشتن که عملکرد نواحی مختلف مغزی را حین انجام این فرایند توجیه کند، وجود ندارد. در این مقاله با استناد به یافته‌های نورولوژیکی و فیزیولوژیکی، عملکرد نواحی مختلف مغزی در فرایند نوشتن شرح داده شده است. سپس شواهدی مبنی بر وجود پیش‌بینی در نوشتن و وجود مدلی درونی از دینامیک اندام‌های بدن نظیر دست ارایه شده است. با توجه به شواهد موجود، مدلسازی فرایند نوشتن با استفاده از روش کنترل پیش‌بین امکان‌پذیر است. نتایج نشان دادند مدلسازی این فرایند با استفاده از کنترل کننده پیش‌بین مبتنی بر مدل، شباهت زیادی با واقعیت و ماهیت این مهارت انسانی دارد. از مزایای این مدل، می‌توان به این موارد اشاره کرد: انطباق بالای آن با اصول بیولوژیکی شناخته شده، مدلسازی پیش بینی در نوشتن، همبستگی بسیار زیاد مشخصه‌های استاتیکی و دینامیکی حروف تولیدی با نمونه‌های انسانی.
کلیدواژه فرایند نوشتن ,مدل درونی ,مخچه ,کنترل پیش‌بین ,پیش بینی ,Writing Process ,Internal Model ,Cerebellum ,Model Predictive Control ,Prediction
آدرس دانشگاه صنعتی ارومیه, مربی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی ارومیه, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, 2دانشیار، آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم‌های بیولوژیکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران, ایران
پست الکترونیکی towhidkhah@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved