>
Fa   |   Ar   |   En
   تشخیص اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی با استفاده از تحلیل نوسان روندزدایی شده‌ی سیگنال Eog  
   
نویسنده شعوری نسرین
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1399 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:159 -168
چکیده    نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان می دهد که حرکات چشم افراد مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی (adhd) و افراد سالم با هم متفاوت است. در نتیجه این امکان وجود دارد که بین سیگنال های الکترواکولوگرام (eog) دو گروه نیز تفاوت وجود داشته باشد. از این رو در تحقیق حاضر، سیگنال های eog ثبت شده از 30 کودک مبتلا به adhd و 30 کودک سالم در هنگام انجام یک فعالیت مرتبط با توجه، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، نمای مقیاس بندی سیگنال های eog دو گروه محاسبه شده، تفاوت دو گروه با استفاده از آزمون های آماری بررسی شده و سپس سیگنال های eog دو گروه با استفاده از شبکه‌ی growing neural gas طبقه‌بندی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمای مقیاس بندی سیگنال های eog کودکان مبتلا به adhd در مقایسه با کودکان سالم به صورت معنی داری بیش‌تر است (0.001>p). این نتیجه نشان می دهد که طیف توان سیگنال های eog کودکان مبتلا به adhd در مقایسه با کودکان سالم، با شیب بیش‌تری کاهش پیدا می کند. علاوه بر این، سیگنال های eog دو گروه با صحت تشخیص 2.8±72.22% از هم تفکیک شده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق می تواند در طراحی یک دوره‌ی درمانی با بیوفیدبک eog جهت درمان و یا کاهش علایم افراد مبتلا به adhd مورد استفاده قرار گیرد.
کلیدواژه الکترواکولوگرام ,نقص توجه-بیش‌فعالی ,Dfa ,نمای مقیاس‌بندی ,Growing Neural Gas
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, دانشکده‌ی فنی, گروه مهندسی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی nas.shourie@iauctb.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved