>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی پزشکی زیستی   
سال:1399 - دوره:14 - شماره:2


  tick  استخراج تفاوت‌های معنی‌دار بین گروه‌ مبتلا به اختلال طیف اوتیسم و گروه کنترل با استفاده از آنالیز ارتباطات درون/بین شبکه‌ای مغز در حالت‌های گذرا و با در نظر گرفتن اثر سن و نمره‌ی پاسخ‌دهی اجتماعی - صفحه:143-157

  tick  بررسی نقش ویژگی‌های آوایی و تلفظی در تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده‌ی بهینه توسط الگوریتم ژنتیک - صفحه:97-107

  tick  بهینه‌سازی عامل تعادل پویا برای برنامه‌ریزی مسیر حرکت برخاستن - صفحه:133-142

  tick  تاثیر تمرین با میله‌ی منعطف بر سینرجی‌های عمل‌کردی متغیر با زمان تونیک و فازیک عضلات شانه - صفحه:81-96

  tick  تشخیص اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی با استفاده از تحلیل نوسان روندزدایی شده‌ی سیگنال Eog - صفحه:159-168

  tick  تعیین خواص مکانیکی شکست استخوان کورتیکال با استفاده از نمونه‌های کمان-شکل - صفحه:121-131

  tick  طبقه‌بندی افراد الکلی و غیرالکلی مبتنی بر ویژگی‌های فرکانسی و غیرفرکانسی سیگنال مغزی - صفحه:109-119
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved