>
Fa   |   Ar   |   En
   کاهش نویز تصاویر سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی با استفاده از تحلیل مولفه‌های مستقل  
   
نویسنده شاکری سعید ,قاسمی فرناز ,الماس‌گنج فرشاد
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:17 -30
چکیده    حذف نویز یکی از مهم ترین مراحل در پردازش تصاویر دیجیتال است. امروزه از تصاویر سی تی با اشعه ی مخروطی به صورت گسترده در تصویربرداری از ناحیه ی فک و صورت استفاده می شود. این تصاویر به دلیل الگوریتم بازسازی متفاوت و اعمال دوز بسیار کم در مقایسه با سی تی، دارای نویز و آرتیفکت های مختلف هستند. از این رو، استفاده از روش های کاهش نویز در این تصاویر برای افزایش نسبت سیگنال به نویز در آن ها ضروری می‌باشد. در این مقاله از روش تحلیل مولفه های مستقل (ica) به منظور جداسازی نویز از تصاویر سی تی با اشعه ی مخروطی استفاده شده و سه الگوریتم مختلف ngfica، erica و fastica مورد بررسی قرار گرفته است. هم‌چنین از دو روش قدرتمند کاهش نویز دیگر، آستانه گذاری تبدیل موجک گسسته‌ی دوبعدی و فیلتر انتشار ناهمسان‌گرد بهینه، برای مقایسه ی نتایج استفاده شده است. روش پیشنهادی روی 12 تصویر مختلف در حضور دو نویز گوسی و اسپکل بررسی شده و نتایج به دست آمده با استفاده از معیارهای زمان پردازش، psnr، mse و ssim مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که روش‌های ica نسبت به سایر روش های حذف نویز عمل‌کرد بهتری در جداسازی نویز از تصاویر سی تی با اشعه ی مخروطی داشته و از میان سه الگوریتم مورد بررسی، الگوریتم ngfica از نظر زمانی،حفظ کیفیت تصویر و کاهش نویز، عمل‌کرد بهتری داشته است.
کلیدواژه کاهش نویز در تصویر ,سی‌تی با اشعه‌ی مخروطی ,تحلیل مولفه‌های مستقل ,آستانه‌گذاری تبدیل موجک ,فیلتر انتشار ناهمسان‌گرد
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, گروه بیوالکتریک, ایران
پست الکترونیکی almas@aut.ac.ir
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved