>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی کانون‌های صرع از طریق پردازش Eegfmri هم‌زمان و شناسایی خودکار اینترایکتال از Eeg داخل اسکنر  
   
نویسنده ابراهیم‌زاده الیاس ,سلطانیان‌زاده حمید ,نجار اعرابی بابک ,هاشمی فشارکی سهراب ,مهوری جعفر
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:135 -145
چکیده    با توجه به رزولوشن زمانی خوب eeg و رزولوشن مکانی مناسب fmri، ترکیب اطلاعات هم‌زمان آن‌ها می‌تواند باعث بهبود عمل‌کرد مکان‌یابی شود. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از اطلاعات این دو مدالیته در یک ثبت هم‌زمان، به مکان‌یابی کانون‌های صرعی پرداخته شود. از این رو، نخست از طریق شناسایی وقایع اینترایکتال و میانگین‌گیری، یک الگوی اسپایکر مستخرج از eeg خارج اسکنر ساخته شده و سپس از طریق اعمال همبستگی متقابل بین این الگو و سیگنال eeg درون اسکنر، یک سیستم خودکار به منظور استخراج اطلاعات زمانی لحظه‌ی وقوع حادثه طراحی شده است. پس از آن رگرسور به دست آمده بعد از کانوالو شدن با تابع پاسخ سیستم همودینامیک (hrf) از طریق مدل glm به مکان‌یابی کانون‌های صرعی پرداخته است. این مطالعه روی 6 بیمار صرعی موضعی مقاوم به دارو که در آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز از آن‌ها ثبت داده صورت گرفته، انجام شده است. نتایج روش پیشنهادی با اطلاعات ارائه شده در eeg برای هر 6 بیمار هماهنگی داشته و از این میان برای 4 بیمار که کاندید جراحی مغز بودند، اطلاعاتی اضافه ارائه کرده است. نتایج به دست آمده حاکی از بهبود صحت و دقت مکان‌یابی نسبت به روش‌های پیشین می‌باشد.
کلیدواژه مکان‌یابی ,کانون‌های صرعی ,ثبت هم‌زمان Eeg-Fmri ,سیگنال Bold ,مدل Glm
آدرس دانشگاه تهران, دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر, ایران. دانشگاه کلگری, مرکز تحقیقات ام آر سیمن, کانادا, دانشگاه تهران, دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر, ایران. موسسه پزشکی هنری فورد, آمریکا, دانشگاه تهران, دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر, ایران, بیمارستان پارس, مرکز جامع صرع, ایران, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, گروه داخلی اعصاب, ایران. مرکز تحقیقات علوم اعصاب اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved