>
Fa   |   Ar   |   En
   پردازش غیرخطی و آنالیز آماری سیگنال‌های Eeg در بررسی خوشایندی و علاقه‌مندی به انتخاب یک کالا  
   
نویسنده رئیس‌دانا سمیه ,صفری سمانه
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1398 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:117 -134
چکیده    در این پژوهش، یک طرح بازاریابی عصبی توسط پردازش سیگنال‌های eeg انجام شده و در آن میزان علاقه‌مندی افراد جامعه به خرید یک کالای تزئینی نسبتا لوکس مورد ارزیابی قرار گرفته است. سیگنال‌های مغزی 24 شرکت کننده در هنگام تماشای تصاویر سنگ‌های زینتی (که بر اساس معیارها و شاخص‌های ارزیابی متداول در امور اقتصادی، دارای مزیت نسبی در صادرات است) ثبت و پردازش شده تا اطلاعات معناداری از فعالیت مغزی که درگیر فرایند احساسی/دوست‌داشتن و تصمیم‌گیری/انتخاب است به دست آید. سیگنال‌های ثبت شده در فاز تحریک و انتخاب، برای حذف نویزها و آرتیفکت‌ها در چند مرحله پیش‌پردازش شده‌اند. سپس برای به دست آوردن نواحی فعال مغز هنگام تماشای سنگ‌های ارزشمند، داده‌های 19کاناله‌ی eeg توسط ابزارهای چندگانه پردازش شده است. نگاشت مغزی و آنالیز منطقه‌ای نشان می‌دهد که فعالیت نواحی اکسیپیتال فرونتال لیمبیک بیش از سایر نواحی مغز بوده و هم‌چنین نیم‌کره‌ی چپ بیش از نیم‌کره‌ی راست فعالیت داشته است. در فاز بعدی، ویژگی غیرخطی آنتروپی تقریبی از سیگنال‌ها استخراج شده و از آن برای آموزش شبکه‌ی عصبیفازی استفاده شده است. شبکه‌ی نوروفازی به عنوان طبقه‌بند اتوماتیک جهت آموزش و پیش‌بینی انتخاب افراد به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این پردازش دارای صحت 86/25 %و دقت 4/ 87% در کلاس‌بندی سه‌گروهه (دو گروه خوشایند و یک گروه ناخوشایند بر حسب انتخاب‌های کابران) می‌باشد. در فاز نهایی، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از پرسش‌نامه‌ای که توسط شرکت کنندگان تکمیل شده، بعد از جلسه‌ی ثبت، آنالیز آماری ناخودآگاه و خودآگاه توسط آزمون t، آنالیز واریانس و رگرسیون انجام شده است. نتایج آزمون آماری حاکی از وجود تفاوت معناداری بین شناخت خوشانیدی و ناخوشایندی در انتخاب بین گروه خانم‌ها و آقایان و در انتخاب انواع سنگ‌ها می‌باشد. هم‌چنین با استفاده ازنتایج آزمون آماری، فرضیه‌ی عدم وجود تفاوت معنادار میان انتخاب‌های خودآگاه و ناخودآگاه، مردود شد.
کلیدواژه سیگنال Eeg ,بازاریابی عصبی ,آنالیز مولفه‌های مستقل ,آنتروپی تقریبی ,شبکه‌ی عصبی-فازی ,آنالیز آماری ,نگاشت مغزی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved