>
Fa   |   Ar   |   En
   ارائه یک روش مقاوم در برابر نشتی به منظور بخش بندی درخت راه های هوایی مبتنی بر بهینه سازی ویژگی های شکل  
   
نویسنده یوسفی ریزی فرشته ,احمدیان علیرضا ,علیرضایی جواد ,فاطمی زاده عمادالدین ,رضایی نادر
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1387 - دوره : 2 - شماره : 3 - صفحه:165 -178
  
کلیدواژه بخش بندی راه های هوایی ,اتصال فازی ,بهینه سازی شکل ,تخمین مرکز
آدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران, گروه مدیکال انفورماتیک مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی تهران, ایران, دانشگاه رایرسون کانادا, گروه مهندسی برق و کامپیوتر, دانشگاه صنعتی شریف, دانشکده مهندسی پزشکی, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علوم پزشکی ایران, گروه داخلی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved