>
Fa   |   Ar   |   En
   سنجش اختلالات عملکردی مسیرهای بینایی مگنو، پاروو و کونیو در بیماران Ms با استفاده از Fmri  
   
نویسنده سرداری‌پور ندا ,صدقی علیرضا ,یونسی علی ,خادم علی ,ابریشمی مقدم حمید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1397 - دوره : 12 - شماره : 4 - صفحه:299 -315
چکیده    در فرایند بینایی، اطلاعات تولید شده توسط گیرنده های نوری استوانه ای و مخروطی، پس از فشرده شدن در شبکیه، از طریق سه مسیر جداگانه ی سلول های عقده‍ای، به نام های مگنو، پاروو و کونیو، به مراکز پردازشی سطح بالاتر ارسال می‍شوند. شواهد مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و سایکوفیزیک، حاکی از آن است که این مسیرهای سه گانه، الگوهای خاصی از تخریب عمل‌کردی را در بیماری اسکلروز چندگانه (ms) نشان می‍دهند. اگرچه مکان‌یابی دقیق فعالیت عصبی در این مسیرها، با استفاده از fmri امکان‌پذیر است، تا کنون هیچ مطالعه ‍‌ای با استفاده از fmri روی تخریب عمل‌کرد این مسیرها در بیماران ms انجام نشده است. در این پژوهش، به بررسی اختلالات ایجاد شده در عمل‌کرد این مسیرها در بیماران ms پرداخته شده است. بدین منظور، سه محرک بینایی متفاوت، با فرکانس های مکانی و زمانی خاص، برای تحریک اختصاصی این سه مسیر، تولید شده است. این محرک ها، به ‍وسیله ی پروژکتوری کالیبره شده، که در خارج از اتاق اسکنر mri قرار داشت، به فرد داخل اسکنر نشان داده می‍شد. با استفاده از یک پروتکل استاندارد، از دو گروه سالم و مبتلا به ms (هر گروه شامل 5 نفر) تصویربرداری fmri انجام شد. در نهایت، پاسخ های به دست آمده در قشر بینایی و ناحیه ی هسته ی زانویی جانبی (lgn)، به طور درون گروهی و برون گروهی، مورد تحلیل قرار گرفت. آنالیز های گروهی داده های fmri، با استفاده از مدل خطی عمومی (glm) و روش تاثیر ثابت، در نرم‌افزار fsl انجام شد، که نتایج به دست آمده، نشان دهنده‌ی الگوهایی از تخریب عمل‌کردی در قشر بینایی و lgn در گروه ms بود. هم‌چنین، از میان سه مسیر بینایی مگنو، پاروو و کونیو در lgn، تنها در مسیر سلولی مگنو، تخریب معنی ‍دار عمل‌کردی در بیماران ms مشاهده شد.
کلیدواژه اسکلروز چندگانه (Ms)، مسیرهای بینایی، مگنو، پاروو، کونیو، هستهی زانویی جانبی (Lgn)، تصویرنگاری عملکردی با تشدید مغناطیسی (Fmri)
آدرس دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی، آزمایشگاه بینایی ماشینی و پردازش تصاویر پزشکی, ایران, دانشگاه کوئینز, دانشکده‌ی محاسبات, کانادا, دانشگاه علوم پزشکی تهران, دانشکده‌ی فناوریهای نوین پزشکی, گروه علوم اعصاب, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی، آزمایشگاه ثبت داده‌های زیست‌پزشکی, ایران, دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی moghaddam@kntu.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved