>
Fa   |   Ar   |   En
   تطبیق لکه‌های پروتئینی در تصاویر الکتروفورز ژل دوبعدی بر پایه‌ی مدل‌های احتمالاتی  
   
نویسنده شامخی سینا ,میران‌بیگی محمدحسین ,گویا علی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1397 - دوره : 12 - شماره : 4 - صفحه:265 -275
چکیده    تطبیق لکه‌های پروتئینی در تصاویر الکتروفورز ژل دوبعدی (2dge)، یکی از فرایندهای اصلی در تحلیل این تصاویر است. به دلیل چالش‌های موجود در تصاویر 2dge، هم‌چون حضور نویز و آرتیفکت‌، تطبیق لکه‌های پروتئینی، تحت نظارت نیروی انسانی انجام گرفته که این نظارت، احتمال وقوع خطاهای انسانی را به دنبال خواهد داشت. از این‌رو، در این تحقیق، یک الگوریتم جدید و خودکار برای تطبیق لکه‌های پروتئینی، مبتنی بر مدل‌های احتمالاتی، ارائه شده است. به دلیل پیچیدگی مدل احتمالاتی پیشنهادی، برای حل روابط موجود، از روش بیزوردشی استفاده شده است. عمل‌کرد الگوریتم پیشنهادی، به‌کمک معیارهایی آماری روی مجموعه‌ی تصاویر واقعی و مصنوعی تهیه شده در این تحقیق، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس، لکه‌های پروتئینی توسط الگوریتم پیشنهادی، در تصاویر واقعی با خطای زاویه‌ای 0.05 رادیان و خطای نقطه‌ی پایانی 1.46 پیکسل و در تصاویر مصنوعی با خطای زاویه‌ای 0.13 رادیان و خطای نقطه‌ی پایانی 0.90 پیکسل، تطبیق داده شده‌اند. این نتایج، نشان دهنده‌ی دقت، کارایی بالاتر و خطای تطبیق پایین‌تر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌های مورد بررسی می‌باشد.
کلیدواژه الکتروفورز ژل دوبعدی، ناحیه‌بندی لکه، تطبیق، بیز-وردشی
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده‌ی مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه شفیلد, دانشکده‌ی مهندسی برق و الکترونیک, انگلستان
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved