>
Fa   |   Ar   |   En
   طراحی و ساخت دستگاه تحریک لرزشی برای کاربردهای رابط مغزرایانه‌ی مبتنی بر پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی  
   
نویسنده خنیوه سپیده ,مالکی علی
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1397 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:161 -171
چکیده    پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی (sssep)، یکی از سیگنال‌های کنترلی برای رابط‌های مغزرایانه (bci) است که مبتنی بر انعکاس تحریک لرزشی پوست با فرکانس‌های مشخص در سیگنال‎های مغزی است. سیستم‌های bci مبتنی بر sssep در مقایسه با سیستم‌های bci مبتنی بر تحریک بینایی، خستگی بینایی ایجاد نمی‌کنند و به ویژه در بیمارهای با سندروم قفل‌شدگی یا اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (als) می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. تاکنون مطالعات کمی در زمینه‌ی sssep و کاربردهای آن در سیستم‌های bci صورت گرفته که دلیل آن چالش ‌برانگیز بودن پیاده‌سا‌زی سخت‌افزار این سیستم‌ است. در این مقاله، یک دستگاه ایجاد کننده‌ی تحریک لرزشی مبتنی بر عمل‌گر موتور لرزشی، پیشنهاد و ساخته شده است. این دستگاه دارای دو کانال خروجی مجزا برای اعمال تحریک لرزشی به دو نقطه‌ی متفاوت بدن است. فرکانس‌های خروجی هر کانال در بازه‌ی 3515 هرتز با گام یک هرتز تنظیم‌پذیر هستند. برای جلوگیری از انتشار نویز الکترومغناطیس، عمل‌گرهای لرزشی و تمامی اجزای دستگاه، شیلد شده‌اند.
کلیدواژه پتانسیل برانگیخته‌ی حالت ماندگار حس‌های تنی (Sssep)، رابط مغزرایانه (Bci)، اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (Als)
آدرس دانشگاه سمنان, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه سمنان, گروه مهندسی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی amaleki@semnan.ac.ir
 
   Design and Construction of a Vibrational Stimulation Device for BrainComputer Interface Applications based on Steady State Somatosensory Evoked Potentials  
   
Authors Maleki Ali ,Khoneiveh Sepide
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved