>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی روش هم‌گامی فاز با استفاده از مقدار قفل‌شدگی فاز در آزمایش بینایی تمایز رنگ  
   
نویسنده داودی سعیده ,دلیری محمدرضا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 3 - صفحه:265 -273
چکیده    تنوع وظایف مغز نشان می‌دهد که تعامل بین فعالیت نوسانی در باندهای فرکانسی مختلف، مکانیزم‌های کلی ارتباط عصبی را شکل می‌دهد. روشی که اخیرا برای کدگذاری اطلاعات در مغز مورد استفاده قرار می گیرد، روش هم‌گامی فاز می‌باشد، که به فرایندی اطلاق می شود که از طریق آن دو یا چند سیگنال چرخه‌ای، با نوسان تکراری از زاویه‌های فاز نسبی نوسان می‌کنند. برخی مطالعات، نقش محوری هم‌گامی فاز را در آزمایش های شناختی نشان داده‌اند. در این مقاله، ما نقش این معیار را در یک وظیفه‌ی جدید بینایی تمایز رنگ بررسی کرده‌ایم. بدین منظور، سیگنال الکتروانسفالوگرافی را برای 15 سوژه، در طی وظیفه‌ی بینایی تمایز رنگ جمع‌آوری نموده‌ایم. سپس، از الگوریتم یادگیری ماشین، ماشین بردار پشتیبان، استفاده شد تا توانایی معیار هم‌گامی فاز در تمایز دو حالت، یعنی تفکیک دو رنگ آبی و نارنجی،  در وظیفه‌ی بینایی مورد نظر مشخص گردد. نتایج نشان می دهد که این معیار با دقت کلاس بندی 75%  می تواند در طبقه‌بندی دو حالت مختلف در وظیفه‌ی بینایی مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین، باندهای فرکانسی موثر و الکترودهایی که موثرترین ویژگی ها از آن ها استخراج شده اند، نشان داده شده است.
کلیدواژه سیگنال الکتروانسفالوگرافی، تمایز رنگ، هم‌گامی فاز، ماشین بردار پشتیبان
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده‌ی مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی daliri@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved