>
Fa   |   Ar   |   En
   تحریک الکتریکی مغز برای هدایت و جهت‌دهی حیوان  
   
نویسنده احمدی امیر مسعود ,فراخور سقین‌سرا سپیده ,دلیری محمدرضا ,شالچیان وحید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:83 -100
چکیده    موضوع تحریک الکتریکی مغز و کاربردهای گسترده آن، یکی از موضوعات مهم در بحث فیزیولوژی عصبی است. در روش های تحریک الکتریکی مغزی، پس از اجرای جراحی و کاشتن الکترود، پالس های الکتریکی به سمت نقاط مشخص مغز ارسال می‌شود. این روش تحریک، مزایای درمانی برای کنترل درد های مزمن، کنترل رعشه، کنترل بیماری پارکینسون، کنترل افسردگی و همچنین کنترل اختلال حرکتی عصبی دارد. یکی از زمینه‌هایی که در آن به‌تازگی پیشرفت‌های خوبی در آن صورت گرفته است، کنترل حرکت و جهت دهی حیوانات در مسیر خاص است. در تمام موارد ذکرشده، شناسایی نقاط هدف برای تحریک مناسب در ناحیه از مغز، اهمیت زیادی دارد. برای توسعه مدل های رفتاری جدید و با هدف ایجاد یک بستر ارتباطی با سیستم عصبی حیوان در فرآیند یادگیری حرکت در موقعیت‌های مکانی، از سیستم جهت دهی حیوان بر‌مبنای تحریک الکتریکی استفاده می شود. از تحریک الکتریکی مغز هم به‌عنوان راهنمایی با ایجاد حس مجازی و هم به‌عنوان عامل انگیزشی با ایجاد حس پاداش مجازی برای هدایت و جهت‌دهی حیوان استفاده شده است. در این مقاله، مروری بر انواع رویکردها، اصول و روش‌های تحریک الکتریکی مغزی استفاده‌شده در این کاربرد، انجام شده است.
کلیدواژه رت‌ربات، واسط مغز و کامپیوتر، تحریک الکتریکی، هوش سایبرگ، واسط مغز-مغز
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی برق, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی برق, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی برق, آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب، گروه مهندسی پزشکی،گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی برق, آزمایشگاه علوم و مهندسی اعصاب، گروه مهندسی پزشکی،گروه بیوالکتریک, ایران
پست الکترونیکی shalchyan@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved