>
Fa   |   Ar   |   En
   پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از الگوریتم ادغام Dca بر پایه تصاویر Rs-Fmri و Smri  
   
نویسنده حجتی هانی ,ابراهیم زاده عطاالله ,خزایی علی ,باباجانی فرمی عباس
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1396 - دوره : 11 - شماره : 1 - صفحه:29 -40
چکیده    پیش بینی بیماری آلزایمر بر‌اساس تجزیه و تحلیل شبکه مغز، موضوع بسیاری از مطالعات شده است. هدف ما شناسایی تغییرات در مغز بیمارانی است که از اختلال خفیف شناختی، دچار آلزایمر شده اند یا دچار آلزایمر نشده اند، برای ارائه الگوریتمی برای طبقه بندی این بیماران با استفاده از روش تئوری گراف و اطلاعات آماری. در این الگوریتم، تجزیه و تحلیل همبستگی متمایز را پیشنهاد کردیم و روش ادغام در سطح ویژگی برای تشخیص بیومتریک اعمال شد. با توجه به نتایج شبیه‌سازی، دقت 87/167 درصد برای پیش‌بینی بیماری آلزایمر با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی متمایز و طبقه‌بندی‌کننده ماشین بردار پشتیبان به‌دست آمد. همچنین تجزیه و تحلیل روی گره های مهم مغز (هاب ها) را انجام دادیم و تعدادی از نقاط مهم مغز در بیماران آلزایمری پیشرونده را پیدا کردیم. در حقیقت، این پژوهش، اولین مطالعه شناختی با استفاده از ادغام تصویر‌برداری تشدید مغناطیسی حالت استراحت (rs-fmri) و تصویربرداری تشدید مغناطیسی ساختاری (smri) برای تشخیص تبدیل از اختلال شناختی خفیف به بیماری آلزایمر است. روش پیشنهادی، بر پتانسیل استفاده از داده های تصویر‌برداری rs-fmri و smri، را برای تشخیص پیشرفت بیماری در مراحل اولیه تاکید می کند.
کلیدواژه پیش‌بینی بیماری آلزایمر، تئوری گراف، اطلاعات آماری مغز، تصویرنگاری تشدید مغناطیسی، گره هاب، تجزیه و تحلیل همبستگی متمایز
آدرس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه بجنورد, دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر, ایران, دانشگاه مرکز علوم بهداشت تنسی, دانشکده آناتومی و نوروبیولوژی, آمریکا
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved