>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی آخرین وضعیت آموزشی و پژوهشی رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه‌های برتر جهان در سال 2016  
   
نویسنده بانکی کشکی حسین ,تفضلی شادپور محمد
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 1 - صفحه:85 -97
چکیده    همزمان با ارتقای فناوری های پزشکی و نیاز به تربیت نیروهای فنی متخصص در این زمینه، حوزه آکادمیک مهندسی پزشکی به‌عنوان بسترسازی آموزشی این نیاز به‌وجود آمده است. مهندسی پزشکی که پیش‌تر در دانشکده های دیگر به‌صورت ادامه برخی از رشته های مهندسی یا زیرشاخه آن تدریس می شد، با گسترش و پیشرفت رشته و کاربردهای آن به تدریج به یک رشته با دانشکده های مستقل تبدیل شد. به‌دلیل جدید و نوپا بودن رشته مهندسی پزشکی و کاربرد وسیع آن در حوزه سلامت و پزشکی، در مدت زمان کوتاه به پیشرفت های چشم گیری دست یافته است؛ از این رو ضروری است که مراکز آموزشی فعال در حوزه مهندسی پزشکی هر چند مدت یک‌بار بررسی دقیقی درباره وضعیت آموزشی و پژوهشی این رشته در جهان و مقایسه آن با وضع موجود در کشور خود به عمل آورند تا امکان هم‌گامی و رقابت در حوزه آموزشی، پژوهشی و صنعتی، با توجه به نیازهای بومی، میسر شود. در این مقاله، وضعیت آموزشی و پژوهشی رشته مهندسی پزشکی در 50 دانشگاه برتر به تفکیک قاره های جهان در سال 2016 بررسی شده است. 17 دانشگاه از آمریکا، 19دانشگاه از اروپا و 14دانشگاه از آسیا و استرالیا بر‌اساس رتبه بندی سه موسسه times، qs و cwur انتخاب شده و مطالعه شده‌اند. نتایج بررسی ها در دو بخش آموزشی و پژوهشی ارائه شده است. در بخش آموزشی رشته های ارائه شده در مقاطع سه گانه، وضعیت مستقل شدن دانشکده های مهندسی پزشکی، سال تاسیس و تعداد هیئت علمی دانشکده های مستقل و... ارائه شده اند. بخش پژوهشی شامل زمینه های پژوهشی رایج رشته مهندسی پزشکی، وضعیت پژوهش در هر دانشگاه و هر قاره است.
کلیدواژه مهندسی پزشکی، زمینه‌های پژوهشی، آموزش، رشته‌ها
آدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی پزشکی, گروه بیوالکتریک, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی پزشکی, گروه بیومکانیک, ایران
پست الکترونیکی tafazoli@aut.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved