>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی تحریک مبتنی ‌بر شکلک- تصویری در هجی‌ کننده P-300 با صفحه شطرنجی  
   
نویسنده مرادخانی حسام ,شالچیان وحید
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1395 - دوره : 10 - شماره : 4 - صفحه:325 -337
چکیده    هجی‌کننده p300، یکی از رایج‌ترین واسط‌های مغزکامپیوتر مبتنی‌بر ثبت الکتروانسفالوگرام است که توانایی‌های ارتباطی ساده‌ای را برای افراد دچار عارضه‌های شدید گفتاری یا حرکتی فراهم می‌کند، تا قادر باشند بهتر با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنند. استفاده از الگوی صفحه شطرنجی معرفی‌شده توسط townsend و همکارانش ، به‌جای الگوی سطری ستونی، یکی از موفق‌ترین الگوهای تحریک ارائه‌شده در مطالعات قبلی برای افزایش دقت هجی‌کننده بوده است. هدف روش پیشنهادی این مطالعه، که با عنوان الگوی شطرنجی با تحریک شکلکتصویری نام‌گذاری شده است، بررسی اثر جایگزینی تحریک شکلک تصویری در الگوی صفحه شطرنجی و مقایسه کارآیی آن با تحریک چشمک زدن کاراکترها است. در این مطالعه، چشمک زدن کاراکترها در الگوی شطرنجی را با نمایش یک شکلک تصویری به‌جای کاراکتر‌ها جایگزین کردیم. برای ارزیابی و مقایسه کارایی الگوی پیشنهادی با الگوی شطرنجی، برای هر‌یک از دو الگو، هجی‌کننده روی داده‌های ثبت‌شده از ده فرد سالم در فاز برون خط، تعلیم داده شد و دقت هجی‌کننده در فاز برخط محاسبه شد. ارزیابی آزمون برخط نشان داد، میانگین دقت طبقه‌بندی هجی‌کننده با استفاده از الگوی پیشنهادی این مطالعه نسبت به الگوی شطرنجی، 14% بهبود یافته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که تحریک ناشی از نمایش شکلک تصویری به‌جای چشمک زدن کاراکترها، نقش موثری در افزایش دقت طبقه‌بندی هجی‌کننده داشته است.
کلیدواژه واسط‌ های مغزکامپیوتر، هجی‌کننده P-300، الکتروانسفالوگرام، الگوی صفحه شطرنجی
آدرس دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران, دانشگاه علم و صنعت ایران, دانشکده مهندسی برق, گروه مهندسی پزشکی, ایران
پست الکترونیکی shalchyan@iust.ac.ir
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved