>
Fa   |   Ar   |   En
   مقایسه تغییر ابعاد عضله مولتی‌فیدوس گردنی در طی فعالیت‌های مفصل شانه با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کننده  
   
نویسنده کیان بستان آباد شراره ,آذغانی محمودرضا ,رهنما لیلا
منبع مهندسي پزشكي زيستي - 1394 - دوره : 9 - شماره : 4 - صفحه:341 -350
چکیده    عضله مولتی‌فیدوس گردنی، یکی از عضله‌های عمقی اکستنسور گردن است که اختلال در عملکرد آن در افراد مبتلا به گردن درد گزارش‌شده ‌است. با توجه به وجود محدودیت‌ها در  ثبت الکترومایوگرافی این عضله، در سال‌های اخیر از اولتراسوند برای درک چگونگی فعالیت آن استفاده‌شده‌ است. هدف این مطالعه، ارزیابی چگونگی تغییر ابعاد این عضله در شش جهت حرکتی مفصل شانه در افراد سالم و مبتلا به گردن درد مزمن و همچنین ارائه مدل‌های پیش‌بینی‌کننده است. برای این منظور، رابطه  نیروی مفصل شانه در طول انقباض با تغییر بُعد قدامیخلفی، بُعد جانبی، اندازه و نسبت ‌شکل عضله مولتی‌فیدوس در ابتدا برای افراد و فعالیت‌ها و سپس با بلاک ‌کردن افراد در فعالیت‌ها به صورت مجزا (مکان ویرگول ابهام دارد: آیا برای افراد در فعالیت های مجزا است یا اینکه جدا از هم ارزیابی شدند؟) با استفاده از روش رویه پاسخ ارزیابی شد. درنهایت با تقسیم‌بندی داده‌ها، مدل‌های پیش‌بینی‌کننده برای فعالیت ابداکشن در نیروی 50-0درصد از بیشترین انقباض ارادی فرد در افراد سالم و نیروی 100-50درصد در افراد مبتلا ارائه‌ شدند. بُعد قدامی-خلفی عضله، همبستگی بیشتری از سایر عامل‌ها با نیروی ایجادشده نشان ‌داد. مقدار «r^2» برای بُعد قدامی-خلفی عضله قبل و بعد از تقسیم‌بندی داده در افراد سالم، به ترتیب برابر با 0/552 و 0/66 و در افراد مبتلا، به ترتیب برابر با 0/339 و 0/505 است. با توجه به ضریب همبستگی مدل‌ها و افزایش آن با تقسیم‌بندی داده‌ها، به‌نظر می‌رسد بررسی تغییر بُعد قدامیخلفی این عضله در طی ابداکشن ایزومتریک شانه با نیروی 50-0 درصد از بیشترین انقباض ارادی فرد برای افراد سالم و 100-50 درصد برای افراد مبتلا به گردن درد مزمن می‌تواند اطلاعات مفیدتری از چگونگی عملکرد آن ارائه‌ دهد.
کلیدواژه اولتراسوند، عضله مولتی‌فیدوس گردنی، ابعاد عضله، مدل‌های پیش‌بینی‌کننده، روش رویه پاسخ
آدرس دانشگاه صنعتی سهند, ایران, دانشگاه صنعتی سهند, دانشکده ی مهندسی مکانیک, گروه مهندسی پزشکی -بیومکانیک, ایران, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, گروه فیزیوتراپی, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved