>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:26


  tick  بررسی شرایط فیزیکوشیمیایی جایگزینی توده نفوذی کوه دم با استفاده از ترکیب شیمی آمفیبول و فلدسپار - صفحه:3-16

  tick  پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین موجود در سازند قرمز زیرین، منطقه گرمسار - صفحه:17-32

  tick  مقایسه توانایی روش های شعاع ثابت محاسبه ای و مدل عددی در تعیین حریم حفاظتی چاه های شرب منطقه یافت آباد تهران - صفحه:33-43

  tick  برآورد نرخ انحلال گنبدهای نمکی در جنوب ایران، گنبد نمکی کنارسیاه فیروزآباد - صفحه:45-55

  tick  بررسی پتانسیل هیدروکربنی سازندهای ایلام، لافان و سروک در میدان نفتی نصرت واقع در جنوب شرق خلیج فارس با استفاده از داده های حاصل از پیرولیز راک ایول Vi و کروماتوگرافی گازی (Gc) - صفحه:57-70

  tick  بررسی رفتار عناصر اصلی و نادر خاکی در طی فرایند دگرسانی در منطقه یانیق (جنوب غرب هشترود، آذربایجان شرقی) - صفحه:71-85

  tick  ارزیابی خطر فرسایش و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز سد شهریار میانه بااستفاده از تکنیک های Gis و مدل Epm - صفحه:87-96

  tick  میکروفاسیس، ژئوشیمی و محیط رسوبی سازند جهرم در کوه گچ، در جنوب شرقی شهر لار - صفحه:97-118
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved