>
Fa   |   Ar   |   En
   مدل ساختاری و ارتباط ساختارها با کانه‌زایی در شمال‌خاوری شهربابک  
   
نویسنده عبادی لیلا ,علوی احمد ,شفیعی‌ بافتی شهرام ,صادقی عباس
منبع زمين شناسي ايران - 1390 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:3 -15
چکیده    این پژوهش به بررسی، ارتباط بین رخداد کانی‌سازی و تکوین عناصر ساختاری با استفاده از پیمایش ‌های صحرایی و تحلیل عکس‌های ماهواره‌ای در ناحیه‌ شمال‌خاور شهربابک، که بخشی از کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر است، می‌پردازد. بررسی‌های صورت گرفته در منطقه ارتباطی تنگاتنگ بین کانی سازی و عناصر ساختاری نشان می‌دهد، به گونه‌ای که شکستگی‌های T1,T2,R,R' از مهم ترین شکستگی‌های منطقه که تحت تاثیر چین خوردگی بزرگ مقیاس و گسل های راستالغز با مولفه راندگی در منطقه شکل گرفته‌اند. تحلیل های انجام شده در این ناحیه نشان می‌دهد که شکستگی های کششی T2 با روند E-W، از قدیمی‌ترین شکستگی‌های که وابسته به چین خوردگی هستند که اغلب توسط ماگما پر شده‌اند و گروه های دایک را شکل داده‌اند. در مرحله‌ دوم، شکستگی های آنتی ریدل( R' ) شکل گرفته‌اند که وابسته به حرکات گسل ها بوده اند و با روند NE- SWو سازوکار راستالغز چپ گرد با مولفه‌ی نرمال اغلب شکستگی‌های گروه T2را قطع کرده و در محل تقاطع آنها کانی سازی پورفیری شکل گرفته است. دسته‌ دیگر از شکستگی‌های کششی منطقه، شکستگی های T1 با روند N-S هستند که اغلب ذخایر با ارزش رگه‌ای و دایک‌های منفرد، در این گروه جایگیر شده‌اند. شکستگی‌های ریدل وابسته به پهنه‌ برشی راستگرد با روند NW-SE اغلب فاقد پرشدگی است و یا کانه‌زایی عقیم در آنها صورت گرفته است. تحلیل‌های ساختاری و افست شکستگی‌ها نشان می‌دهد که شکستگی ‌ها آنتی ریدل پیش از شکستگی‌های ریدل در سامانه ترافشارش راست گرد شکل گرفته‌اند که خود دلیلی بر بالاآمدگی در منطقه می‌باشد. از این رو تحلیل عناصر ساختاری ارتباط کانه زایی مس با روند گسل نشان دهنده است.
کلیدواژه تحلیل ساختاری ,کانه‌زایی ,مس ,میدوک ,شهربابک
آدرس دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران, دانشگاه شهید باهنر کرمان, ایران, دانشگاه شهید بهشتی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved