>
Fa   |   Ar   |   En
   خاستگاه کانی های صنعتی منیزیم دار ( بروسیت-هیدرومنیزیت) در مرمرهای چند زادی باقی آباد، یزد  
   
نویسنده تقی پور بتول
منبع زمين شناسي ايران - 1390 - دوره : 5 - شماره : 17 - صفحه:61 -71
چکیده    منطقه مورد مطالعه در 40 کیلومتری جنوب باختر یزد و در حاشیه خاوری شیرکوه قرار دارد. ماگماتیسم در این منطقه بصورت دایک و استوک های کوچکی مشخص است. ترکیب شیمیایی این توده ها گرانودیوریت، دیوریت تا گابرو متغیر است. ماهیت ماگمای تشکیل دهنده این توده ها کلسیمی-قلیایی است و در یک محیط کوهزایی شکل گرفته اند. نفوذ این توده ها در کربنات های کرتاسه سبب دگرگونی مرمرها و شکل گیری کانی های کمیابی شده است. مجموعه کانیایی زیر در این مرمرها شاخص است:forsterite+ serpentine + talc+ brucite + hydromagnesite + calcite + dolomite در این میان تنها رخداد پرفیروبلاستهای بروسیت به شکل فراگیر در مرمرها عادی است. اوج دگرگونی همجواری با رویداد پریکلاز و فورستریت ( < 700C?) مشخص است و آن گاه در مراحل بعدی، تشکیل پاراژنزهای دما پایین، همانند کانی های کربناتی و آبدار (C? 25 ) اتفاق افتاده است. تسلسل رویدادهای کانی سازی این مرمرها را چند زادی نشان می دهد.
کلیدواژه مرمر ,شیرکوه ,بروسیت ,هیدرومنیزیت
آدرس دانشگاه شیراز, ایران
پست الکترونیکی goharrr@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved