>
Fa   |   Ar   |   En
   زمین شناسی ایران   
سال:1397 - دوره:12 - شماره:47


  tick  ژنز تورمالین در سنگ های دگرگونی و ماگمایی منطقه گشت رودخان (مجموعه دگرگونی گشت، باختر رشت) - صفحه:1-17

  tick  مطالعه دگرسانی، کانه زایی و سیالات درگیر در کانسار روی-سرب حوض‌سفید (ایران مرکزی) - صفحه:19-36

  tick  مدل‌سازی آزمایشگاهی مهاجرت در سیستم گسلی فعال شکرآب (شمال بیرجند) - صفحه:37-49

  tick  بررسی پتانسیل زیست پالایی آلودگی های نفتی در آبخوان محدوده مجتمع پالایشگاه شازند - صفحه:51-61

  tick  بازسازی شاخص های فیزیکوشیمیایی با استفاده از شیمی بیوتیت و کلریت در کانسار مس پورفیری کدر، کمان ماگمایی سنوزوئیک کرمان - صفحه:63-85

  tick  بررسی رفتار زمین‌شیمیایی عناصر اصلی و کمیاب خاکی در گارنت‌های پگماتیت‌های دره ‌ولی (شمال شرق بروجرد، پهنه سنندج- سیرجان) - صفحه:87-106

  tick  تحلیل هندسی و جنبشی چین‌خوردگی خانه سرخ در منطقه لرستان، کمربند چین‌خورده - رانده زاگرس - صفحه:107-121

  tick  تحلیل رخساره‌های لرزه‌ای با استفاده از روش‌های خوشه‌بندی فازی و Anfis - صفحه:123-137
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved